Orphus system + -

Statutul Religiei Sataniste

1.01
În R.Moldova, LEGE Nr. 125 din 11.05.2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie. Art.4 titlul modificat prin LP278 din 27.12.11, MO34-37/17.02.12 art.102 (1) Orice persoană are dreptul la libertatea de gîndire, de conştiinţă şi de religie. Acest drept trebuie exercitat în spirit de toleranţă şi de respect reciproc şi cuprinde libertatea de a aparţine sau nu unei anumite religii, de a avea sau nu anumite convingeri, de a-şi schimba religia sau convingerile, de a profesa religia sau convingerile în mod individual sau în comun, în public sau în particular, prin învăţătură, practici religioase, cult şi îndeplinirea riturilor. Fiecare persoană şi comunitate religioasă poate adera liber la orice cult religios. (2) Exercitarea dreptului la libertatea de manifestare a convingerilor sau a credinţei religioase poate fi restrînsă, în condiţiile legii, numai în cazul în care această restrîngere urmăreşte un scop legitim şi reprezintă, într-o societate democratică, măsuri necesare pentru siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, ocrotirea sănătăţii şi a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor persoanei. (3) Statul exclude orice apreciere din partea sa asupra legitimităţii credinţelor religioase.

1.02
Religia Satanistă este ramură a satanismul modern.

1.03
"Religia satanistă" este un cult religios cu statut de persoană juridică (înregistrat în Republicii Moldova), care prin activităţi comune şi în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi realizarea valorilor religioase.

1.04
De ce suntem atei, dar ne numim sataniști? Sunt multe grupuri de atei, sunt adepți ai "Monstrului Macaronar", sunt enoriasi ai "Zeului Unicorn", a lui Zeus, Zamolxe, Odin, Ra... dar toate ele pentru credincioșii ortodoxi sunt "altă religie", adică nu sunt luate în serios. Religia Satanistă este practic aceiași religie ca religia ortodoxă, însă venerăm un alt lider, Satan.

1.05
Legile Religiei Sataniste le scriu sfinții apostoli și prooroci, la care vin în vis demonii, sau alte personalități ale Iadului. Legile se voteaza de Sfântul Sinod.

1.06
Satanist Modern poate fi orice locuitor al planetei Pământ, sau a altor planete, care a împlinit vârsta de 16 ani, este ateu și este de acord cu minim 50% din principiile sataniștilor. Mai târziu sataniștii trebuie să se dezboteze, (dacă au fost botezați) ca oficial să nu mai aibă careva legături cu Dumnezeu.

1.07
Denumirea integrală a Religiei este diferită în diferite limbi • Română - "Religia Satanistă" • Rusă - "Cатанистская Религия" • Engleză - "Satanic Religion" • Franceză - "Religion Satanique" • Germană - "Satanische Religion" • Spaniolă - "Religión Satánica" • Italiana - "Religione Satanica" • Chineză - "撒旦教" • Japoneză - "悪魔の宗教" • Arabă - "الدين الشيطاني" Denumirea prescurtată a Religiei reprezintă inițialele - "RS"

1.08
Sigla "Religiei Sataniste" este o stea cu cinci colțuri întoarsă iar peste stea e un cap de țap cu căciulă de cârlan.

1.09
Imnul Religiei Sataniste este câtecul "Imnul Religiei Sataniste", interpretat de cant-autorul Vitalie Lisnic. Aranjamentul, cuvintele, melodia și toate drepturile de promovare de asemenea îi aparțin.

1.10
Religia Satanistă este o persoană juridică, forma juridică de organizare a acestuia - cult religios, dispune de ştampilă, antet, cont bancar. Poate dispune de legitimaţii şi publicaţii proprii. Însă principalele surse de indentificare sunt certificatele digitale, pe care le are fiecare preot, și care se pot revoca sau devalida temporar în orice moment.

1.11
Adresa juridică este: R.Moldova, or.Chișinău, str.Mircea cel Bătrân 28/1, ap.29

1.12
Religia Satanistă desfășoară activițăți în localurile sataniste, în alte localuri care nu contravin statutului, precum și servicii on-line, prin skype, hangout, megenger, utox, sau altele, care au vizualizare video.

1.13
Organul de conducere a religiei este «Sfântul Sinod», (grup secret pe rețeaua de socializare «facebook.com»), unde sunt nu doar Mitropoliții, ci și persoane influente, care votează Statutul și Legile de bază ale cultului. Sfântul Sinod se adună odată-n an, de obicei la cea mai mare sărbătoare satanistă: «Halloween». Organe de conducere mai sunt și Sinodul Arhiepiscopal, Sinodul Episcopiei, Sinodul Eparhiei, unde se adună clerul (cei mai înalți).

1.14
Statutul, Principiile, Păcatele, Divinitățile, Distincțiile pot fi modificate oricând cu majoritatea voturilor a membrilor Sfântului Sinod.

1.16
Structura Religiei Sataniste este făcută pe cale ierarhică Arhirei • Patriarh (Papa) • Mitropolit (Cardinal) • Arhiepiscop • Episcop • Arhimandrit • Egumen Grad de preoți • Protoiereu • Ieromonah • Arhidiacon • Protodiacon • Ierodiacon • Diacon

1.17
În religia Satanistă sunt mai multe feluri de premiere și oricine poate cere de la conducere premierea unei persoane pentru anumite merite. • Ordine - se oferă pentru merite deosebite. Se oferă de Patriarh, sau Mitropoliți • Medalii, se ofera de Patriarh, mitropoliti sau arhiepiscopi. • Distincții se ofera de Patriarh, mitropoliti, arhiepiscopi, episcopi și arhimandriți. • Titluri pote oferi orice preot din aceeași mitropolie cu titularul.

1.18
Preoții care nu respectă Statutul, Principiile, Hotărârile organelor de conducere, precum și celor care prin conduită negativă, declarații sau activități sunt în detrimentul cultului, după gravitatea faptei, se aplică una din următoarele sancțiuni: • a) avertisment; • b) suspendare pe un anumit termen a certificatului; • c) demiterea din funcția ocupată în structură; • d) excluderea din organ de conducere; • e) revocarea certificatului. (2) Hotărârile de aplicare a sancțiunilor se vor comunica în Monitorul Oficial al Patriarhiei.

1.19
Revocarea certificatului se aplică în cazul unor abateri disciplinare grave şi anume: • a) încălcarea în mod intenționat a prevederilor Statutului, Regulamentelor de funcţionare, ale altor acte normative interne ale Cultului Religios; • b) nerespectarea hotărârilor organelor de conducere, dacă au fost luate atitudini publice contrare politicii şi strategiei generale ale Religiei Sataniste; • c) condamnarea persoanei respective la o pedeapsă privativă de libertate ori interzicerea exercitării funcției prin hotărâre judecătorească irevocabilă; • d) încadrarea persoanei respective în activitatea altor religii şi organizaţii religioase; • e) alte abateri dacă au fost prejudiciate interesele Religiei Sataniste sau ale societății. (2) În cazul cererii personale, înaintate către conducerea sa. (3) Nici un preot nu-și pierde gradul, din cauza revocării certificatului.

1.20
Structura Religiei Sataniste este făcută pe cale ierarhică, ce are în frunte un conducător. Patriarhul,(Preafericitul ....) este cea mai mare persoană în Religia Satanistă. Se alege cu majoritatea și poate fi demis cu votul a 66% de Sfântul Sinod. Patriarhul numește Mitropoliții consultându-se cu Sfântul Sinod și lucrătorii Patriarhiei. Organizează Patriarhia alegând preoți și persoane civile (avocați, contabili..e.t.c). • Mitropolitul, (Înalt-Preasfințitul ...) este persoana numita de Patriarh, ce e responsabil pe o țară. De obicei cunoaște limba țării sau cunoaște o limba în care comunică cu băștinașii și subalternii. Poate fi demis de Patriarh, sau de 50%+1 din Sfântul Sinod. • Arhiepiscopul, (Preasfințitul ...) este persoana numită de Mitropolit și tot de Mitropolit poate fi demis. E responsabil pe o regiune dintr-o țară. (de ex. Basarabia). • Episcopul, (Preacuviosul ...) este numit de Arhiepiscop. Tot de arhiepiscop poate fi demis. E responsabil pe un județ. • Arhimandritul, (Cuviosul ...) este numit poate fi demis de Episcop. E responsabil pe un oraș și împrejurimile lui. Sau poate fi responsabil pe o mănăstire. • Protoiereul, (Preacucernicul ...) este cel mai inalt grad din rândul preoților. Protoiereul poate fi numit de către orice arhireu. Protoiereii au funcții responsabile în Patriarhie, în Mitropolii, Arhiepiscopii, dar de obicei are functie de secretar. • Ieromonah (Cucernicul ...) este gradul ce e înaintea Protoiereului. • Arhidiacon (Cucernicul ...) este gradul ce e înaintea Ieromonahului. • Protodiacon (Cucernicul ...) este inferior Arhidiaconului. • Ierodiacon (Cucernicul ...) este inferior Protodiaconului. • Diaconul (Evlaviosul ... ) e un fel de practicant. Nu poate avea o biserică și nu poate oferi servicii, ci poate fi ajutorul unuia dintre preoți.

1.21
Religia Satanistă are dreptul să dispună, cu titlu de proprietate, clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi de alte bunuri neinterzise de legislația în vigoare.