Orphus system + -

Ajutați cu o semnătură

Semnați pentru înregistrarea cultului «Religia Satanistă» la Ministerul Justiției al Rep.Moldova. Iscăliturile celor ce au semnat pentru înregistrare nu sunt publice.Cei ce semnează devin automat membri ai Sfântului Sinod (doar cetățeni ai R.Moldova)


Sunt cetățean al R.Moldova