Orphus system + -

Înaintea Atotputernicului Satan și în prezența Demonilor: Bathomet, Beelzebub, Leviathan, Elimi, Astaroth

...
Eu, ____________________________,
jur că am renunțat la toate credințele mele de până acum, la toți zeii, precum și la falsul zeu iudeo-creștin și netrebnicul său fiu Isus Hristos. Am renunțat la spurcatul, odiosul și infectul Duh Sfânt și Îl proclam pe Satan unicul și singurul meu zeu, caruia Mă voi supune. Cu bunăvoință și nesilit de nimeni semnez acest Pact, prin sângele Meu, pentru a-mi oferi Sufletul în slujba Celui ce nu poate fi învins, caci El este însăși adevărul. Mă rog către Tine Mărețe Satan, în schimb sufletului să-mi oferi: .......... (dorințele Dumneavoastră în șoaptă sau în gând) Promit să Te recunosc și să Te onorez fără reținere în toate lucrurile, pentru a termina cu succes strădaniile mele. Nima !


Semnătura__________________
Data______________