Orphus system + -

Slujba de înmormântare

Slujba la înmormântare sau la aruncarea prafului în Religia Satanistă se face la fața locului, dar sunt și cazuri când se face online. 

1.Pentru a petrece slujba de înmormântare sau aruncare a cenușei, preotul trebuie să aibă tabletă conectată prin bluetooth la boxa mobilă.

2.Pentru slujba online, adunarea trebuie să aibă tableta conectată la boxă și Skype deschis, sau unul din messengere ce susține video.

3.Preotul poate citi textele în locul rudelor, care trebuie verificate înainte de slujbă.

4.Lumânare.

Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima !


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și vezi acest om, carele a fost [Numele decedatului]
Dă-i lui harul izbăvirii, fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a moșteni împărăția Ta cea demonească, la care râvnim și sperăm cu toții și unde oricum cu toții vom ajunge. Iartă-i greșelile și nu-i arde sufletul, ci-l întăreste și-l încălzește pentru a-l reincarna într-un corp tânăr și sănătos, pentru a trăi din nou viața și pentru a-Ți sluji Ție multpreaiubite Stăpâne.


Preotul aprinde focul și merge împrejurul sicriului. Dacă e praf, apropie focul de cutia cu praf.

Să se desprindă sufletul de acest corp, să se ridice și să-l păzească timp de 40 de zile. (x3 ori)

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Aleluia ! Ave Satani !!!


Desprinsu-te-ai, ridicatu-te-ai, luminatu-te-ai, în numele lui Tatalui Meu, a Fiului său și al Sfântului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


În liniște să ascultăm Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11)
Fraților, să stiți că toți câti în Hristos v-ați botezat, întru moartea sufletului v-ați botezat. Nu este on viu să nu aibă păcate și nimeni dintre voi nu va ajunge în Rai, oricât de multe lumânări ați pune la biserică. Veți crede în cele spuse despre Învierea Lui Hristos și veți deveni robi al ideei despre viața veșnică în al trei-lea cer, ce vi se propune ca răsplată pentru supunere. Botezâdu-vă întru Hristos, nu doar că nu vă curățiți de păcate, ci veți aduna păcate, ... veți pierde banii și veți ucide timpul.
Fraților, sunteți un ghem de neuroni, cu mușchi, ce atârnă pe niște oase. Viața vă este dată doar una și trebuie s-o trăiți astfel, ca să nu aveți regrete de anii pierduți pentru rugăciuni și speranțe în viață veșnică. Să ne eliberăm de dependențe și vicii și să trăim așa cum ne învață dătătorul de dreptate și adevăr, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan.


Aleluia ! Ave Satani !!!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire!
În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea. Au intrat în casa unde dormea Isus cu Maria Magdalena. Trăgându-și haina pe el, Isus a zis către ucenicii săi:
"Fraților! Eu sunt unul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care am fost născut, nu făcut. Eu unul voi ajunge în Rai, căci mie toate păcatele mi le iartă tata! Iar voi veți ajunge în Purgatoriu, la Judecata cea Dreaptă, apoi cu toții veți ajunge în Iad. Căci nu este om viu să nu greșască, să nu aibă măcar un păcat. Căci dacă voi n-ați fi avut păcate, Eu am murit fără vreun sens. Aveți păcate pentru că nu ați făcut întru totul ce vă cere Biblia:
Ați ucis cu pietre femeia care s-a căsătorit nefiind virgină?
I-ați ucis pe cei ce sunt de altă religie?
I-ați omorât pe bărbații ce s-au culcat cu bărbați?
I-ați omorât pe cei ce au vorbit rău de părinții lor?
Nu!!! Deci toți în Iad veți ajunge și aveți doar o singură scăpare, să mă rog Eu, pentru voi! Dați-mi banii pe care îi aveți și promit că am să mă rog Tatălui ca să ierte sufletele voastre!"
Au lăsat ucenicii toți banii ce îi aveau, unii au plecat acasă și au mai adus, căci cu toți doreau să ajungă în Rai. Și doar Satan privind totul de sus a înțeles că Isus iarăși va avea o mare săptămână de distracții. Căci așa a făcut Dumnezeu viața pe pământ, ca unul să fie mai deștept iar altul mai prost. Și așa va fi în vecii vecilor!


Nima !


Înalt Preîntunecate Satan!
Binecuvintează sufletul robului Tău, celui ce a trăit o viață demnă de mărinimia miluirii Tale. Nu-l da pierzăniei și arderii sau coborârii în rang de vietate, ci-l reîncarnează într-un trup de om Nou. Iar omului cel vechi să-i pomenim faptele bune, ca sufletul lui să vețuiască din neam în neam. Veșnica lui pomenire.

Toată lumea cântă:"Veșnica pomenire". Se leagănă colacii și masa de pomenire

Căci a Ta este puterea și slava, a Tatălui Meu, a Fiului Său și a Sfântului Eu.


Nima !


Predica:"Despre viață și univers".
Ce este omul pe pământ? Un mic ghem de mușchi, oase și nervi, un pic mai complex ca alte vietăți, pentru că are mai mulți neuroni în cap, dar mai slab fizic ca toate vietățile de mărimea lui, care de asemenea a apărut în urma evoluției și au rămas în viață datorită selecției naturale. În condițiile favorabile ce ni le oferă planeta, unde există apă nici prea caldă, nici prea rece, unde există aer și soare pentru fotoseinteză, unde pământul are un strat de ozon, protector împotriva radiației, un strat de aer în care ard obiectele cosmce ce poartă distrugere, unde pământul are un nucleu din fier, ce nu permite atmosferei să zboare în cosmos, ce are o Lună care-i menține echilibrul, evident că vor apărea condiții bune că să se unească aminoacizii și să creeze proteina, baza organismelor vii. Avem un mare noroc de toate aceste condiții și pentru păstrarea aceastora trebuie să-i mulțumim Stăpânului și protectorului nostru, mult iubirului nostru Satan.
Iar celui ce a fost parte a acetei evoluții cu numele [numele decedatului] să-i promitem pomenire, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Te-am pomenit, te-am slăvit, te-am desprins, te-am înălțat, ne-am rugat, spre drum lung te-am binecuvântat.(de 3 ori)


Nima !


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Ai fost pentru noi printre cele mai iubite și scumpe persoane. Ne-ai părăsit și ne dăm bine seama că așa este viața pe pământ, că toți îți vom urma această cale mai devreme sau mai târziu. Te-am prețuit pentru modelul tău de hărnicie și cumsecădenie, pentru dragostea ce ne-ai purtat-o și pentru totul ce ai lăsat în urma Ta. Îți vom păstra în memorie chipul și ne vom aminti povețile și faptele Tale bune. Toți noi în Iad vom nimeri, la judecata lui Satan. Și acum îl rugăm pe Satan să aibă în paza Sa sufletul tău și să-l pună într-un om bun, care sperăm că va fi la fel ca și tine. Nima!


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Offline Download