Orphus system + -

Slujbă de curățare

Slujba de Curățare, este serviciul în care împreună cu preotul satanist se roagă la forțele Iadului ca să elibereze persoana sus numită de draci, demoni, duhuri... De asemenea se curăță organismul de vraje și prejudiciile magiei negre, de dependențe și vicii.Se întărește aura și rezistența contra vampirilor energetici. Se lucrează psihologic asupra întăririi egoului, adică a Dumnezeului Său.

Nu se cere nimic obligatoriu. Se poate duce o mică discuție despre problemele apărute.
Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima !


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui ritual. Dă-i lui harul izbăvirii, fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a curăța cu prin puterea Ta demonească.


Procesul de curățare.


Rogu-mă Ție, ÎnaltPreîntunecate Satan, să-mi auzi rugăciunea și să cureți corpul acestui om, de draci de demoni, de vampiri energetici, în numele Tatălui, a fiului său și a sfântului Eu. (x3 ori)

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Aleluia ! Ave Satani !!!


Curățitu-te-ai, uscatute-ai, luminatu-te-ai, ... în numele lui Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11)
Fraților, să stiți că în fiecare din voi stă ascuns un demon, care își poate atăta forța în momentele emoționale. Acest demon,care vă poate împinge la fapte rele, trebuie mereu testat și îmblânzit. Uneori este nevoie de consultația unui psiholog, sau mai bine a unui preot satanist, care știu bine cum se scot sau se îmblânzesc demonii și duhurile interioare. Este recomandat să mergeți din când în când la curățirea trupului și să respectații principiile satanice, precum ne învață dătătorul de dreptate și adevăr, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan.


Aleluia ! Ave Satani !!!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire, să ascultăm în liniște!
În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea împreună cu Isus. S-a apropiat Isus de o femeie ce striga și făcea spume la gură, de care vedeți și în zilele noastre pe la bisericile creștine. Isus i-a atins fruntea cu mâna și i-a zis: "Gata femeie, te-am leuit, l-am scos pe Necuratu din tine!". Prostimea din jur a rămas uluită, nu știa ce să creadă, și doar cei unsprezece ucenici au început a-l slavi pe Isus, aducându-i cuvinte de laudă. Și au crezut într-însul și poporul său.
Așa dar fraților! Și voi să scoateți draci, demoni, dumnezei..., printr-o simplă atingere. Să fiți ca idolul vostru - Sfântul Troll. Dar în calea voastră spre înălțimi, să nu uitați să dați un ban și celor ce au jucat roluri cu spume la gură!
În numele Tatălu Meu, a Filului Sâu și a sfântului Eu!


Nima !


Înalt Preîntunecate Satan. Binecuvintează curățirea acestui trup, prin mâna mea a păcătosului, cea plină de putere duhovnivească.


Nima !


S-a curățat trupul, s-a limpezit sufletul, s-a întărit curajul, s-a luminat mintea. Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Curățitu-te-ai, luminatu-te-ai, eliberatu-te-ai (de 3 ori)


Nima !


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


"Mulțumesc Ție, ÎnaltPreaîntunecate, pentru curățire și luminare. Voi slăvi numele Tău și voi aduce laudă minunilor Tale !"


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Offline Download