Orphus system + -

Slujba de desacralizare

Slujba de desacralizare se face cu scopul de a scoate bunurile materiale din categoria "sfânt". Închipuiți-vă ca ați procurat o mașină pe care ați sfințit-o. Nu o puteți s-o umpleți plină cu cartofi, pentru că nu se comportă așa cu un lucru sfânt. Deci e nevoie s-o scoateți din categoria de "sfântă" și s-o puteți exploata pe deplin.

1.Pentru serviciul de desacralizare obligatoriu este doar obiectul ce va fi ddesacralizat (desfințit) și explicația: "de ce ?"
Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima !


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui (foc, fen, ștergar, prosop)
Și-i da lui harul izbăvirii. Fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte, prin puterea Ta demonească.


Procesul de uscare a apei sfinte.


Se desacralizează acest (obiectul în cauză) și de astăzi nu mai este sfânt, în numele Tatălui, a fiului său și a sfântului Eu. (x3 ori)

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Aleluia ! Ave Satani !!!


Desfințitu-te-ai, uscatu-te-ai, luminatu-te-ai, ... în numele lui Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11)
Fraților, să stiți că obiectele ce ne ajută nouă în viața de zi cu zi, nu au suflet și nu ar trebui să fie sfinte, ci ar trebui folosite pe deplin pentru ne ușura viața și a economisi timpul.
Sfințind un obiect, vă obligați să-l păstrați și să nu-l supuneți forțat la ceea ce ar corespunde menirii acestui obiect.


Aleluia ! Ave Satani !!!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire ! Să ascultăm în liniște .. În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea. Au intrat în sala unde stătea Iisus cu Maria Magdalena. Și vazîndu-L, s-au închinat Lui și s-au așezat la masa la care i-a invitat. După ce a prefăcut apa în vin și au băut, Isus a adus la masă vițelul cel gras, însă a spus că cuțitele pe care le are sunt sfinte și nu poate tăia cu ele vițelul, ca să nu le tunchiscă. Și au crezut într-însul ucenicii Săi și neavînd alte cuțite nu au mâncat din ce era pe masă. Și doar Satan știa cui i-a revenut vițelul cel gras.


Nima !


Înalt Preîntunecate Satan. Binecuvintează acest ritual, prin acest (fen, lumanare) plin de putere duhovnivească, și usuc[ apa ce sfințită.


Nima !


Se ususcă obiectul ce a fost desacralizat, și se rup legăturile divine acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Uscatu-l-am, luminatu-l-am, desacralizatu-l-am (de 3 ori)


Nima !


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


"Acest obiect nu mai este sfânt pentru mine și îl voi folosi din plin în serviciul pe care e menit să-l facă"


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Offline Download