Orphus system + -

Slujba Dezbotezului

Nici o religie din lume nu dezbotează, și doar Religia Satanistă umple acest gol. Te eliberează, te scoate de sub monitorizarea lui Dumnezeu (Allah, Iehova ...), unde ați ajuns cu voie, sau fără de voie. Omul nu este capabil să rupă această legătură de unul singur, de aceea o face cu ajutorul forțelor Iadului, cu ajutorul lui Satan.

1.Creștinul a citit "Principiile" și "Păcatele" și este de acord cu mai mult de jumătate dintre ele.

2.Creștinul la slujba de dezbotezare scoate crucea pe care o poartă la cererea preotului. Să aibă un fen de uscat părul, sau o lumânare, sau un ștergar, sau prosop.

3.Creștinul să aibă un pieptene.

4.Preotul duce o mică discuție cu cel ce dorește să se dezbotezeze.
Din ce cauză este ateu, cum vor afla cei din jur? Sunt foarte rare cazurile când preotul îl convinge pe cel ce vrea să se dezbotezeze, să n-o facă.

5.Video ritualului se salvează automat pe site și dacă e nevoie se verfică de preoții cu un rang superior

6.Video de la ritual se distribuie doar cu permisiunea celui dezbotezat
Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima !


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui (foc, fen, ștergar, prosop)
Și-i da lui harul izbăvirii. Fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte, prin puterea Ta demonească.


Procesul de uscare a apei sfinte.


Se dezbotează robul lui Dumnezeu (N). De astăzi nu mai este rob, ci om liber. (x3 ori)

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Aleluia ! Ave Satani !!!


Dezbotezatu-te-ai, luminatu-te-ai, trezitu-te-ai, uscatu-te-ai, în numele lui Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11)
Fraților, să stiți că toți câti în Hristos v-ați botezat, întru moartea Lui v-ați botezat. Pentru că veți crede în cele spuse despre Învierea Lui și veți deveni robi al ideei despre viața veșnică în al trei-lea cer, ce vi se propune ca răsplată pentru supunere. Botezâdu-vă întru Hristos, nu doar că nu vă curățiți de păcate, ci veți aduna păcate, ... veți pierde banii și veți ucide timpul.
Fraților, sunteți un ghem de neuroni, cu mușchi, ce atârnă pe niște oase. Viața vă este dată doar una și trebuie s-o trăiți astfel, ca să nu aveți regrete de anii pierduți pentru rugăciuni și speranțe în viață veșnică. Să ne eliberăm de dependențe și vicii și să trăim așa cum ne învață dătătorul de dreptate și adevăr, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan.


Aleluia ! Ave Satani !!!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire ! .... În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea. Au intrat în sala unde stătea Iisus cu un bărbat gol-goluț, într-o cadă cu apă. Și vazîndu-L, s-au închinat Lui și l-au întrebat ce face acolo. Trăgându-și haina pe sine, Iisus le-a vorbit lor: "Aceasta este taina cea mare ! Așa dar și voi mergând, învatati toate neamurile să se ude cu apă, aceasta fiind taina botezului." Și au crezut în trânsul ucenicii Săi. Și doar Satan știa adevărata taină a lor.


Nima !


Înalt Preîntunecate Satan. Binecuvintează capul acestui om, ce nu mai este rob al Zeului, prin acest pieptene plin de putere duhovnivească, și ajută-i la creșterea părului tăiat de pe el cu voie sau fără de voie.


Nima !


Se piaptănă cel ce a fost robul lui Dumnezeu, dar s-a rupt din robie și a devenit liber acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Uscatu-teai, pieptănatute-ai, luminatute-ai (de 3 ori)


Nima !


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


"Din acest moment nu voi mai urma căile Creștine! Renunț la învatatura și spiritul lui Dumnezeu și al mincinosului său Fiu! Nu voi mai servi Crucea lor, pentru că în ochii mei reprezintă numai dezgust și minciună! Nu voi mai servi un simbol al suferinței! Nu voi mai servi o religie a sclaviei! Renunț complet la Dumnezeu și legile Sale!"


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Offline Download