Orphus system + -

Slujba Dezcununiei

Dezcununia este o slujbă foarte necesară pentru viață în limite legale ale Religiei.
După spusele din Biblie: "Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă" (Matei 19.6) Deci omul nu poate rupe această legătură, iar religiile nu fac slujbe către Dumnezeu pentru a rupe această legătură. Legătura o poate rupe doar "neomul", adică Dumnezeu sau Satan.

Ruperea legăturii se face din anumite condiții:
1) Îndepărtarea unuia dintre soți de credință.
2) Intrarea uneia dintre părți în o noua căsătorie.
3) Atestarea medicală cu boală mintală a unuia dintre soți, ce nu permite posibilitatea de continuăre a vieții împreună.
4) Pedeapsă penală, pe termen mai mult de 1 an.
5) Incapacitatea de a coabitare, în care impotența a venit după căsătorie cauzată de bătrânețe, de la un accident, sau tăierea conștientă sau inconștientăa mădularului...
6) Absență nerecunoscută de peste un an.
7) Atentat la viața Dumneavoastră, sau a copiilor.
8) Părăsirea familiei.
9) Înfăptuirea avortului făcă acceptul partenerului.
10)Scoaterea unor foloase din căsătorie. 
11)Alcoolism certificat medical sau dependență de droguri. 
12)Alte vicii nenaturale (la discreția preotului)

1.La slujba de dezcununie, poate participa o singură persoană, care explică cauza. Cauza trebuie să fie una din cele enumerate mai sus.
2.Sunt foarte rare cazurile când preotul îl convinge pe cel ce vrea să se dezcunune, să n-o facă, căci îl poate afecta.

Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima !


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și ajută acest om. Dă-i lui harul izbăvirii. Fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte. Căci ce a unit Dumnezeu, omul nu poate desface și doar Tu, prin puterea Ta demonească le poți rupe și poți oferi multrâvnita libertate.


Procesul de rupere a legăturilor.


Se dezcunună robul legăturilor Dumnezeești (Numele) și rupe aceste legături cu persoana ce a fost cununat, în numele Tatălui, a Fiului său și a sfântului Eu. Nima ! (x3 ori)

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Aleluia ! Ave Satani !!!


Ție se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, Preabunul și de-viață-făcatorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


Dezcununatu-te-ai, luminatu-te-ai, trezitu-te-ai, înoitu-te-ai, în numele lui Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Aleluia ! Ave Satani !!!


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire....
Fraților, să stiți că iubirea este un proces chimic în creierul vostru, care vă poate influența emoțiile, comportamentul și chiar viitorul. Fiecare om are programat în creerul său anumite principii după care își alege partenerul. De obicei partenerul coincide în gândire și principii de viață, chiar dacă rareori vă plac la el unele principii diametral opuse. Omul nu se poate impune pe sine ca să iubească pe altcineva, care ar contravine acestui program, care se acumulează pe parcursul vieții. Asta e iubirea! Iar poveștile despre cununiile care se fac în ceruri sunt bune de adormit copiii, de aceea prețuiți iubirea, adevărata legătură ce poate ține un cuplu!
La o anumită etapă a cununiei, preotul ortodox ia pe rând coroanele mirilor, zicand:
-Marit să fii ca Avraam, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmultești ca Iacov...
Haideți să deschidem Biblia, și să vedem cine sunt aceste personaje.
1)Avraam - a avut de soție pe sora sa Sarra, având același tată. La intrarea lor în Egipt el a dat-o pe câteva zile pe Sarra de soție faraonului. Apoi a dat-o, iar pe câteva zile, de soție împaratului Gherariei.
2) Isaac – a luat de nevastă pe nepoata sa Rebeca.
3) Iacov (Israel) – Prin înselaciune i-a luat fratelui său, dreptul de întii născut. Și fiind îndemnat de mamă-sa Rebeca, l-a mințit pe tatăl sau, primind binecuvintarea ce trebuia să-i aparțină fratelui sau (pentru evrei fiind păcate mari).. L-a minăit și pe socrul său luându-i cele mai frumoase oi..A avut de soții pe verișoarele sale Lea, Rahela, și cele 2 roabe ale lor. A avut 12 copii de la 4 femei.

Preotul zice miresei:
- Și tu, mireasă, marită să fii ca Sarra, să te veselești ca Rebeca, să te înmultești ca Rahela...
Toate aceste trei femei, Sarra, Rebeca și Rahela, au fost sterpe, totuși au născut doar prin mila Domnului.
1) Sarra - pentru că era stearpă, i-a băgat în pat soțului ei pe roaba lor, ca să aiba copii. Totuși abea la 90 ani, prin mila Domnului, Sarra a născut pe Isaac.
2) Rebeca - l-a ațâtat pe Iacov să-l mintă pe tatăl său furându-i binecuvântarea fratelui mai mare, Esau. A fost stearpă, dar prin mila Domnului a născut 2 fii. Ea ca mamă, împartășea diferit dragostea față de copii ei, iubindu-l mai mult pe Iacov.
3) Rahela – fiind stearpă, s-a rugat Domnului să-i dea copii. Ea a născut 2 copii, murind în timpul nașterii celui de al doilea copil.
Acum vedem că, prin binecuvântarea preotului, ni se dau drept exemple demne de urmat, niște modele de soții sterpe și soți amorali.


Nima !


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire ! , să luăm aminte...
În vremea aceea nuntă s-a făcut în Cana Galilea și era și Iisus și ucenicii săi la nuntă. Și era acolo o vornicică cu numele Maria Magdalena, care mereu refuza să intre în vorbă cu Isus. Și sfârșidu-se vinul Isus a prefăcut apa în vin din toate cele șase vase de piatră, puse pentru curățirea iudeilor. Văzând această minune Maria s-a apropiat de Isus și i-a spus că-l iubește. După câteva ore de băutură și manele, tinerii au hotărât ca dimineața să meargă în fața altarului ca să se cunune. Și a zis Iisus către toți cei ce erau la nuntă: Iată fraților ce înseamnă o iubire adevărată. Și au crezut în El ucenicii săi !!!


Nima !


Înalt Preîntunecate Satan. Binecuvintează capul acestui om, să nu mai creadă în legăturile din ceruri, ci în iubire adevărată.


Nima !


Dezcununatu-te-ai, luminatu-te-ai, trezitu-te-ai, înoitu-te-ai.


Nima !


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Din acest moment, conștient și nesilit de nimeni, rup legăturile de cununie cu (Prenumele persoanei), din cauză că:(cauzele sunt enumerate la inceput). Voi fi fericit că în ceruri nu ne mai leagă nimeni și nimic, căci pentru mine este mai importantă o relație sinceră, bazată pe iubire, decât careva obligațiuni artificiale în fața unui Zeu autoritar. Iubesc libertatea oferită de Satan, slăvit să-i fie numele!


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Offline Download