Orphus system + -

Slujba Deznănășiei

Nănășia este o tradiție de atribuire a unor obligațiuni părintești unei noi familii create, sau unei persoane. Iarăși este o obligațiune, impusă mai mult pe bază religioasă, pe care noi sataniștii nu o prea acceptăm, căci ne limitează libertatea. Mai părinți ca adevărații părinți nu poate fi nimeni, de aceia Religia Satanistă propune ruperea acestei legături. Deznănășiți-vă și dați-i libertate nașului sau finului Dumneavoastră!

1.La slujba de deznănășie, nașul sau finul, nașa sau fina pot participa singuri, dar legătura de nănășie se rupe doar cu persoana cu care s-a petrecut slujba.

2.Duce o mică discuție cu cel ce dorește să se deznănăsească.
Din ce cauză, cum vor afla cei din jur? Sunt foarte rare cazurile când preotul îl convinge pe cel ce vrea să se deznănășească, să n-o facă.

3.Este nevoie de o ștergar, căruia i se va da putere demonească ca să steargă mâinile, cu care s-a ținut lumnarea la nănășie.
Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima !


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:


04.Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui ștergar (prosop), pentru a șterge mâinile cu care s-a ținut lumânarea cununiei.
Și-i da lui harul izbăvirii. Fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte, prin puterea Ta demonească.


Ștergeți-vă mâinile vă rog !!!

Se deznănășește robul legăturilor Dumnezeești (N). În numele Tatălui, nu mai ești fin (naș), ci ești om liber. (x3 ori)

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Aleluia ! Ave Satani !!!


Să se depărteze de la El toate nălucirile cele din vazduh și nearătate, și să nu se ascundă în el duhul zeului, rugămu-ne Ție, Stăpâne, nici să se pogoare din ceruri către tine duh viclean, care aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului. Ci Tu, Stăpane al nopții, curăță aceste mâini, ce au ținut lumânările nănășiei, și deszleagă legătura cu cerurile, curățând trupul și sufletul. Că Tu, Împărate ai zis: uscați-vă și vă curațiți, scoateți vicleșugurile din sufletele voastre.
Arată-Te, Satane în clipa aceasta ca să ajuți acest om să se lepede de omul cel vechi, stricat de înșelăciuni, și să se îmbrace în cel nou, ce este înnoit după principiile libertății și echității. Rupe nănășia impusă de voie sau fără de voie, și șterge-l din numele celor înscrisi în Cer. Ca Ție se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, Preabunul și de-viață-făcatorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nima!

Luminatu-te-ai, trezitu-te-ai, uscatu-te-ai, în numele Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-12)
Fraților, să stiți că luându-vă obligațiunea de Nănășie, ați promis să respectați niște legi Dumnezeești. Nerespectâdu-le sau chiar gândindu-vă rău la finul sau Nașul Dumneavoastră, riscați să-L înfuriați rău pe Zeu, care vă va pedepsi pentru asta. Deci, rupeți aceste legături și eliberați-vă de robia obligațiunilor, eliberând și finul (nașul) Dumneavoastră. Numai puterea demonească vă poate ajuta să vă recăpătați libertatea. Încredințați-vă Împăratului Întunericului în numele lui Tata, a feciorului Său și a Sfântului "Eu" !


Aleluia ! Ave Satani !!!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire!
În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea. Au intrat în sala unde era Isus cu un bărbat pe nume Ariel. Isus le-a spus ucenicilor săi că bărbatul este finul său de cununie și că el nu crede în medici, sau careva oameni de știință, ci numai în nașul său are cea mai mare încredere și-i spune toate secretele.
Ariel din născare avea un mic șurub între fese, care nu-l deranja defel, dar totuți toată viața a căutat cheia de la el. A vîndut casa, a vîndut tot ce-a avut mai scump și într-un sfârșit a găsit această chee. Și iată c-a venit ceasul ca cea mai de încredere persoană, nașul Isus, să desșurubeze șurubul. Însă din prima rotire a cheii, Ariel, bărbatul cu un șurub între fese și-a dat duhul. Văzând aceasta Isus a vorbit ucenicilor Săi:
"Nu căutați peripeții la curul vostru. Nu vă angajați în ". Și au crezut în El ucenicii săi!


Nima !


Înalt Preîntunecate Satan.
Binecuvintează capul acestui om, ce nu mai este rob a legăturilor de nănășie și dă-i Lui minte în continuare și păzește-l pe el cu harul Tău.


Nima !


Se binecuvântează cel ce a fost naș (fin) și nu mai este, se dă lui putere, încredere și sănătate, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


:tersu-te-ai, pieptănatute-ai, luminatute-ai (de 3 ori)


Nima !


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


"Din acest moment declar cu toată responsabilitatea și nesilit de nimeni că nu mai sunt naș (sau fin, sau amândouă) și mă dezic de aceste responsabilități asumate anterior. Prin acest act, eliberez și persoanele implicate în nănășie și le declar libere de obligațiunile asumate. Ruperea legăturilor se atribuie doar mie personal și nu afectează persoana împreună cu care mi-am luat aceste responsabilități."


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Offline Download