Orphus system + -

Rupere a jurământului

Slujba de rupere a jurământul de iubire, de înfrățire, de cauză... sau oricare alt jurământ, ce face ca acest jurământ să nu mai fie valid. Nu mai aveți nici o obligațiune față de persoana, sau cauza dată.

1.Cel ce vrea să rupă jurământul, nu e obligat să spună cuiva până la ritual că vrea să rupă jurământul. Poate veni singur, sau cu persoana cu care a avut jurământul.

2.Se duce o mică discuție despre cauza ruperii jurământului.

3.Preotul poate refuza să facă ritualul de rupere a jurământul din motivele pe care le-a auzit, explicând că nu poate accepta aceste motive, un alt preot poate fi de acord. Sau poate da o anumită perioadă de timp pentru a se mai gândi.
Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima !


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui (foc, fen, ștergar, prosop)
Și-i da lui harul izbăvirii. Fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte, prin puterea Ta demonească.


Procesul rupere a legăturilor.


Se rupe jurământul (dintre persoane, sau de cauză) și de astăzi nu mai este nici o obligațiune față de el(e), în numele Tatălui, a fiului său și a sfântului Eu. (x3 ori)

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Aleluia ! Ave Satani !!!


Curățitu-te-ai, luminatu-te-ai, ... în numele lui Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11)
Fraților, să stiți că aceste jurăminte sunt sfinte și v-ați obligat să le respectați. Dacă totuși v-ați hotărât să-l rupeți, sunteți obligat să anunțați despre rupere toate persoanele ce au fost implicate în acest ritual. Și altă obligațiune, care este mai degrabă o rugăminte: De a vă comporta civilizat după ruperea jurământului și a explica liniștit și sincer toate sentimentele, precum ne învață dătătorul de dreptate și adevăr, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan


Aleluia ! Ave Satani !!!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire ! Să ascultăm în liniște .. În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea împreună cu Maria Magdalena. Au intrat în sala unde stătea Iisus cu o tânără femeie. Și vazîndu-L, s-au închinat Lui și Maria Magdalena a cuvântat către el: "Isuse, mi-ai jurat iubire și ai depus jurământ în fața altarului .. !". Și a răspuns Isus: "Tu Marie, urmărește noutățile de pe peretele tău, unde te-am etichetat ca să-ți comunic că am rupt jurământul. Am certificat digital, care e înregistrat în Monitorul Oficial" - a mai adăugat Isus. Și au crezut într-însul ucenicii săi.


Nima !


Înalt Preîntunecate Satan. Binecuvintează ruperea acestui jurământ, prin mâna mea, cea plină de putere duhovnivească.


Nima !


S-a rupt jurământul, pus anterios, se rup și legăturile divine acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Curățitu-te-ai, luminatu-te-ai, eliberatu-te-ai (de 3 ori)


Nima !


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


"Din propria dorință și nesilit de nimeni, am rupt rujământul depus anterior, ca... (detalii jurământ). Mă oblig să aduc la cunoștință persoanele inplicate în ritual, șă păstrez liniștea și buna înțelegere, așa precum ne-a învățat Regele nostru, ÎnaltPreaîntunecatul Satan"


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Offline Download