Orphus system + -

Juramant de cauză

După ce persoana a jurat că va lupta pentru o cauză, activitatea îi este urmărită de forțele Iadului în unele cazuri chiar poate fi ajutată. Prin intermediul Religiei Sataniste se face publică cauza acestei persoane. În caz de răzgândire, se comandă slujba Ruperea Jurământului, căci dacă ați jurat și uitați de jurământ, forțele Iadului se vor îndrepta împotriva Dumneavoastră. De asemenea, vă pierdeți autoritatea și cuvântul.

Nu se cere nimic obligatoriu. Se poate duce o mică discuție despre această cauză.
Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima !


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui ritual. Dă-i lui harul izbăvirii, fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a ajuta acest om (acești oameni) cu puterea Ta demonească.


Jurământul

Rogu-mă Ție, ÎnaltPreîntunecate Satan, să-mi auzi rugăciunea și să dai acestui om: putere, răbdare, încredere, dar și un pic de noroc și vicleșug, pentru a-și ajunge scopul, care este unul măreț și binecuvântat în numele Tatălui, a fiului său și a sfântului Eu. (x3 ori)

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Aleluia ! Ave Satani !!!


Luminatu-te-ai, încrezutu-te-ai... în numele lui Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11)
Fraților, să stiți că în fiecare din voi luptă pentru adevăr, precum ne învață dătătorul de dreptate, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan. Dar acest adevăr uneori este ignorat intenționat. Dacă ați primit binecuvântarea de cauză, înseamnă că adevărul poate fi de partea voastră și trebuie să luptați pentru el, căci adevărul este atât de mult prețuit de Regele Nostru, Satan.


Aleluia ! Ave Satani !!!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire ! Să ascultăm în liniște .. În vremea aceea Isus mergea prin Galilea și făcea minuni. A scos dracii dintr-o femeie printr-o simplă atingere, a blestemat un copac și el s-a uscat, a potolit furtuna și altele. Total, pe parcursul vieții a făcut 35 de minuni. Întrebându-l ucenicii săi, cum poate face astea, Isus a zis: "Am dat jurământ în Religia Satanistă că voi ajuta oameni ...". Și au crezut într-însul ucenicii săi. Așa dar și voi fraților, mergeți prin viața ca Isus, jurați și îndepliniți-vă jurământul.


Nima !


Înalt Preîntunecate Satan, prin mâna mea a păcătosului, binecuvintează acest om (acești oameni), să-și atingă țelul, care a devenit o cauză sfântă pentru el(ei). Că a Ta este puterea și slava, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Lumnatu-te-am, îndrumatu-te-am, binecuvântatu-te-am... Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


"Mulțumesc Ție, ÎnaltPreaîntunecate Satan, și forțelor Iadului pentru înțelegere și binecuvântare. Voi lupta ca cu orice preț, să ating scopul jurat. Voi lupta pentru această cauză, pentru că ea include adevărul. Luptând pentru adevăr, lupt pentru slava numelui Tău și pentru slava principiilor Tale !"


Nima !


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


------- Aici fiecare Mitropolit își adaoăgă textul său. În dependență de regiune --------
Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii; Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta !
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, și scoate din el toată spurcăciunea cea necurată cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l învingătoar peste scopurile puse în fața Sa, trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință și minciunosul adevăr, să-ți aduca laudă.


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Offline Download