Orphus system + -

Înfrățirea

Înfrățirea (frați de cruce) a două sau mai multe persoane, (bărbat-bărbat, bărbat-femeie, femeie-femeie) este strict condamnată de biserica ortodoxă, dar permisă în Religia Satanistă. Jurământul înfrățirii dureaza 6 ani, apoi trebuie reînnoit.

1.Se duce o mică discuție cu cei ce vor să se înfrățească.
2.Să aibă ace sterile, pentru schimbul de sânge.
3.Jurământul înfrățirii dureaza 6 ani. După aceia sângele se reînnoiește, în altă slujbă.
4.Dacă se dorește ruperea Jurământului de Înfrățire mai devreme de 6 ani, se face slujbă de rupere a jurământului.
5.E inutilă înfrățirea fraților naturali și fraților de lapte (ce au supt de la o mamă).
6.Sunt interzise oricare relații sexuale pentru persoanele ce s-au luat de frați, dacă acestea sunt, înfrățirea nu se face.
7.Înfrățirea se face pentru membrii oricărei religii.
Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima !


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui ritual. Dă-i lui harul izbăvirii, fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a ajuta acești oameni cu puterea Ta demonească.


Jurământul


Rogu-mă Ție, ÎnaltPreîntunecate Satan, să-mi auzi rugăciunea și să dai acestor oameni: putere, răbdare, încredere, dar și un pic de noroc, pentru a menține frăția jurată. Că a ta este puterea și slava, a Tatălui, fiului său și a sfântului Eu. (x3 ori)

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Aleluia ! Ave Satani !!!


Luminatu-v-am, întăritu-v-am, binecuvântatu-v-am, în numele lui Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11)
Fraților, să stiți că înfrățirea este un lucru măreț, căci unirea mereu face puterea. Acceptând acest jurământ, devenit o parte din fratele dumneavoastră, deveniți același sânge aceleași năzuințe aceiași luptă. Împreună puteți face mult mai mult, decât ar putea face fiecare din voi aparte. Asta e legea concurenței libere și asta duce la succes. Pentru asta luptă și Împăratul nopți, multiubitul nostru Satan.


Aleluia ! Ave Satani !!!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire ! Să ascultăm în liniște ..
În vremea aceea Isus avea 16 ani și avea și el prieteni cu care mergea la fete. Cu unul dintre ei cu numele Iacob, se asemăna atât de mult, că a hotărât să se ia frați de cruce. Faceau minuni împreună folosindu-se de asemănarea lor perfectă. Dar iată că fratele lui Isus a plecat la muncă peste hotare și nu a ținut nici o legătură cu Isus. Auzind despre răstignirea lui Isus fratele său Iacob s-a grăbit spre casă, dar a ajuns abea peste 3 zile. Lumea văzându-l a început a stiga: "Iată-l Isus, a înviat". Și Iacom a zis:"Eu sunt Isus, fiul lui Dumnezeu!" Și au crezut într-însul ucenicii săi.


Nima !


Înalt Preîntunecate Satan, prin mâna mea a păcătosului, binecuvintează acești oameni, și-i leagă cu rudenie de sânge, că a Ta este puterea și slava, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


(Frații străpung degetul cu acul și lipesc degetele însângerate ca să aibă loc schimbul de sânge)
V-am luminat, v-am binecuvântat, v-am îndrumat ... Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Se înfrățește cetățeanul (Numele, Prenumele) cu cetățeanul (Numele, Prenumele) ... (cu cetățeanul)... în numele lui Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor. (de 3 ori)


Nima !


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


"Mulțumesc Ție, ÎnaltPreaîntunecate Satan, și forțelor Iadului pentru binecuvântarea acestui ritual. Voi lupta pentru fratele meu (frații mei), ca pentru mine însumi. Voi lupta ca frăția noastră să fie de lungă durată. Luptând pentru frăție și sinceritate, lupt pentru slava numelui Tău și pentru slava principiilor Tale, regele nostru Satan!"


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Offline Download