Orphus system + -

Juramant de iubire

Serviciu sacru de Jurământ în iubire între două, sau mai multe persoane de orice gen.

1.La slujba de Jurământ de iubire, trebuie să participe amândouă persoane.

2.Preotul duce o mică discuție cu cei ce dorec să-și jure iubire.

3.Este nevoie de inelele de căsătorie.
Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima !


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-le putere acestor inele, pentru a ține strâns acest jurământ.
Și-i da-le lor harul izbăvirii. Fă-i izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte, prin puterea Ta demonească.


Umplerea inelelor cu forță magică.

Se leagă prin jurământ sfânt și sacru, cetățeanu (A) și cetățeanul (B). În numele Tatălui, a fiului Său și a Sfântului Eu. (x3 ori)

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Aleluia ! Ave Satani !!!


Să se depărteze de la Ei toate nălucirile cele din vazduh și nearătate, și să nu se ascundă în ei duhul zeului, rugămu-ne Ție, Stăpâne, nici să se pogoare din ceruri către ei duh viclean, care ar aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului. Ci Tu, Stăpane al nopții, da putere acestor inele ca să țină strâns jurământul ce-l dau în fața Mărinimiei Tale.
Arată-Te, Satane în clipa aceasta ca să unești cu putere demonească acești oameni. Ca Ție se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, Preabunul și de-viață-făcatorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nima!Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


Luminatu-v-ați, unitu-v-ați, juratu-v-ați, în numele Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Aleluia ! Ave Satani !!!


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire....
Fraților, să stiți că iubirea este un proces chimic în creierul vostru, care vă poate influența emoțiile, comportamentul și chiar viitorul. Fiecare om are programat în creerul său anumite principii după care își alege partenerul. De obicei partenerul este de aceeași gândire, comportament și principii de viață, chiar dacă rareori pot să vă placă și unele principii diametral opuse. Omul nu se poate impune pe sine ca să iubească pe altcineva, care ar contravine acestui program acumulat pe parcursul vieții. Fraților, asta e iubirea!
Unele acțiuni nechibzuite pot face că focul iubirii să se stingă, ceea ce ar pune în pericol al vostru cuplu, de aceea păstrați iubirea. Bărbații regulat trebuie să pună bețe,... ca să mențină flacăra acestui foc. Iar poveștile despre cununiile care se fac în ceruri sunt bune de adormit copiii! Prețuiți iubirea acum și pururea și în vecii vecilor...


Nima !


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire ! , să luăm aminte...
În vremea aceea nuntă s-a făcut în Cana Galilea și era și Iisus și ucenicii săi la nuntă. Și era acolo o vornicică cu numele Maria Magdalena, care mereu refuza să intre în vorbă cu Isus. Și sfârșidu-se vinul Isus a prefăcut apa în vin din toate cele șase vase de piatra, puse pentru curatirea iudeilor. Văzând această minune Maria s-a apropiat de Isus și i-a spus că-l iubește. După câteva ore de băutură și manele, tinerii au hotărât ca dimineața să meargă în fața altarului ca să se cunune. Și a zis Iisus către toți cei ce erau la nuntă: Iată fraților ce înseamnă o iubire adevărată. Și au crezut în el ucenicii săi !!!


Nima !


Înalt Preîntunecate Satan. Binecuvintează iubirea acestor oameni, să nu mai creadă în legăturile din ceruri, ci în iubire adevărată.


Nima !


1) Promiteți să va iubiți unul pe altul pentru ceea ce sunteți și cum sunteți acum ?
2) Ideile și opiniile voastre pot fi diferite, dar care conțin la fel de mult adevăr și sunt la fel de valoroase, precum și cele personale ? Promiteți să le respectați ?
4) Promiteți ca mereu să vă prețuiți unul pe altul ca fiind cea mai importantă persoană din viață ?
5) Promiteți să păstrați dragostea unul față de altul, fidelitatea conjugală și onestitatea?
6) Promiteți să păstrați iubirea trecând prin toate dificultățile și greutățile ?
7) Promiteți să fiți împreună pentru totdeauna: la bucurie și tristețe, la bogăție sau sărăcie, la sănătate sau boală ?
8) Promiteți să vă sprijiniți, să vă protejați, și să vă susțineți reciproc ?


Nima !


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Jurământul mirelui:
Te iau de soție legitimă și promit să te iubesc și să protejez, să te înțeleag și să te respect, să te ajut și să cred în tine. Orice ne-ar pregăti viitorul, voi lupta cu orice obstacole care sunt destinate să fie fața noastră. În numele a tot ce am creat împreună, și ceea vom crea, îți ofer dragostea și fidelitatea mea! Jur în fața lui Satana și a tuturor zeilor!

Jurământul de mireasa:
Te accept ca soțul meu legal și promit să te iubesc și să te respect, promit să lupt pentru a crea și de a proteja casa noastră, a avea grijă de tine și de copiii noștri, ca mereu să fiu împreună cu tine la durere și bucurie. Te iubesc și va face totul pentru ca dragostea noastră să devine mai puternica peste ani, și mulțumesc tuturor zeilor pentru că mi-au găsit omul, care este jumătatea Mea! --verigheta (amândoi) -- Îți ofer această verighetă ca dovadă a dragostei Mele și că simbol al uniunii noastre!


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Offline Download