Orphus system + -

Juramant de răzbunare

După ce persoana a jurat că se va răzbuna, activitatea îi este urmărită de forțele Iadului în unele cazuri chiar poate fi ajutată. Prin intermediul Religiei Sataniste se anunță persoana vizată că cineva a jurat să se răzbune pe ea. În caz de răzgândire, se comandă slujba Ruperea Jurământului, căci dacă ați jurat și uitați de jurământ, forțele Iadului se vor îndrepta împotriva Dumneavoastră.

1.La slujba de Jurământ de răzbunare participă câte persoane vor.
2.Preotul duce o mică discuție cu cei ce dorec să facă jurământul.
Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima !


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui ritual. Dă-i lui harul izbăvirii, fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a ajuta acest om (acești oameni) cu puterea Ta demonească.


Jurământul


Rogu-mă Ție, ÎnaltPreîntunecate Satan, să-mi auzi rugăciunea și să dai acestui om: putere, răbdare, încredere, dar și un pic de noroc și vicleșug, pentru a-și ajunge scopul, care este unul măreț și binecuvântat în numele Tatălui, a fiului său și a sfântului Eu. (x3 ori)

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Aleluia ! Ave Satani !!!


Luminatu-te-ai, încrezutu-te-ai... în numele lui Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11)
Fraților, să stiți că în fiecare din voi luptă pentru adevăr, precum ne învață dătătorul de dreptate, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan. Dar acest adevăr uneori este ignorat intenționat. Dacă ați primit binecuvântarea de răzbunare, înseamnă că adevărul e de partea voastră și trebuie să luptați pentru a-l pedepsi pe cel ce a încălcat intenționat acest adevăr, care este atât de mult prețuit de Regele Nostru, Satan. Însă respectați măsura să nu ajungeți dintr-un sfânt act de răzbunare, ce este un proces educațional, la un mare păcat, ce este omorul. Numai omul viu poate fi răzbunat, atunci când va înțelege că a greșit.


Aleluia ! Ave Satani !!!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire ! Să ascultăm în liniște .. În vremea aceea guvernatorul Pilat a poruncit să fie răstignit Isus.... Fiind pe cruce, adresându-se lui Dumnezeu, Isus cu voce tare a zis: "Părinte, în mîinile tale încredințez duhul meu! Iar acestui Pilat, să-i iai viața, precum o ia și el pe-a mea !". Și s-a întunecat soarele, Zeul auzise rugăciunea și se pregătea de crunta răsplată. În vremea aceasta s-a apropiat Satan și i-a vorbit lui Isus: "Isuse, legile tale de răzbunare sunt greșite. Tu doar știi că peste 3 zile vei învia.. Ascultă mai bine ce spun principiile noastre: "Cel mai mare păcat este să omori omul, chiar și din răzbunare. Căci cel mort nu mai poate înțelege că a greșit și nici nu-și poate recunoaște greșala..." Dumnezeu de sus auzind aceste legi ale Religiei Sataniste, tare s-a minunat și a pe loc a oprit furtuna. Astfel Satan a salvat mii de viați omenești, care puteau fi jertfe ale răzbunării greșite a Zeului.


Nima !


Înalt Preîntunecate Satan, prin mâna mea a păcătosului, binecuvintează acest om (acești oameni), să-și atingă țelul, care a devenit o cauză sfântă pentru el(ei). Că a Ta este puterea și slava, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Lumnatu-te-am, îndrumatu-te-am, binecuvântatu-te-am... Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Lumnatu-te-am, îndrumatu-te-am, binecuvântatu-te-am... Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima !


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


"Mulțumesc Ție, ÎnaltPreaîntunecate Satan, și forțelor Iadului pentru înțelegere și binecuvântare. Voi lupta ca cu orice preț, să ating scopul jurat. Voi lupta ca să fac public adevărul și să-l impun pe cel ce a greșit să-l recunoască. Luptând pentru adevăr, lupt pentru slava numelui Tău și pentru slava principiilor Tale !"


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Offline Download