Orphus system + -

Mesa Neagră

Mesa Neagră e cel mai important ritual, petrecut de Patriarhie sau Mitropolie, care e moștenit de la cultul satanic al lui A.Lavey: "Biserica lui Satan". La eveniment li se permite să participe doar preoților Religiei Sataniste și invitaților, ce au fost preventiv verificați. Ritualul (spectacolul) se petrece cu fete goale și scene de groază, de aceea copii sunt categoric interziși. E interzisă filmarea și fotografierea, înafară omului special angajat pentru asta.


1.Este nevoie de 5 femei, ce stau în 5 colțuri ale stelei, semidezgolite, cu mască pe față și pelerină în spate.
2.Cinci lumânări și cinci ace.
3.O cupă cu "sânge" de unicorn.
4.O cruce mare de lemn, sau alt semn religios al dușmanilor.
5.O păpușă cu fața celui ce va fi blasfemiat.Binecuvântează părinte !


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace, pentru minte, pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul ..... se citesc șefii ], pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să vină peste flacăra cea curățitoare și izgonitoare de prostime duhurile Iadului, și să-i dea acestui ritual puterea pentru izbavire de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, lui Satan să ne rugăm !

Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima !Preotul ridică crucea și cu ea face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima !Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11). Ascultați în liniște...

Fraților, să stiți că toți cei, ce în Hristos s-au botezat, întru moartea Lui s-au botezat!
Pentru că au devenit robi ai lui și cred în cele spuse despre învierea Lui. Au devenit robi ai ideei despre viața veșnică, în al trei-lea cer, ce li s-a propus ca răsplată pentru supunere.
Fraților, sunteți un ghem de neuroni, cu mușchi, ce atârnă pe niște oase. Viața vă este dată doar una și trebuie s-o trăiți astfel, ca să nu aveți regrete de anii pierduți pentru rugăciuni și speranțe în viață veșnică. Să ne eliberăm de dependențe și vicii și să trăim așa cum ne învață dătătorul de dreptate și adevăr, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan. Iar cu dușmanii să avem caracter în a lupta.
În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima !


Preotul ridică acele, apoi suflă peste fiecare dintre ele în semnul crucii satanice și le pune la brâu. Apoi arată către cupă.


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al Nopții, vino acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă putere acestor ace și sângelui din acestă cupă, ca vrăjitparele care-l vor bea să se umple de har demonesc, iar puterile lor magice să se înzecească!


Preotul se apropie de fiecare dintre vrăjitoare, îi dea să bea din cupa cu sânge și îi dă acul.

Slujitoare a Iadului cu sufletul negru, primește sângele demonesc, ce te va preface în vrăjitoare cu putere magică de blafemie!


Preotul ridică cartea sus.

Capetele voastre nimănui nu le plecați !


Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le știi, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii.
Tu știi că dușmanul nostru (numele), a păcătuit în față Măreției Tale, amăgind lumea precum că Dumnezeu ar fi atotputernic. Amăging săracii și neștiutorii, ca ei să cheltuie banii prin biserici sperând în ajutorul zeului neputincios, iar (numele) a folosit aceastră necunoaștere în scopuri personale de îmbogățire și promovare.
Supușii ce stau în fața Ta sunt dornici de răzbunare!
Dă putere magică a acestor vrăjitoare făcându-le izvor de stricaciune, pentru a blestema și a străpunge sufletul dușmanului nostru (numele), cu toată puterea Ta cea demonească.
În numele Tatălu Meu, a Fiului Său și a Sfântului Eu.


Nima !
Blestemat să fii (numele), pentru păcatele ce le-ai făcut înaintea poporului Tău!
Pentru că ai promovat falsa religie, pentru că ți-ai mințit poporul că va ajunge în Rai, doar având foloase din inconștiența lor!
Străpungeți-i inima, străpungeți-i sufletul și vârâți în el blestemul demonesc cu o durată de 6 ani!

Aleluia !!! AVE SATANI !!!


Vrăjitoarele se apropie de păpușă și străpung păpușa cu acele zicând fiecare ce cuvinte de blestem știe, sau sunete demonești.


Să acceptăm fără milă pedeapsă binemeritată și să luăm aminte: Satan nu iartă ci îi dă fiecărui după merit! Să privim și să învățăm a ne feri de păcatele la care ne cheamă supușii Zeului Rău - Dumnezeu, în numele Tatălui Meu a Fiului Său și a Sfântului Eu.


Nima !


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire! Să luăm aminte!
În vremea aceea cei unsprezece ucenici împreună cu Isus au mers în Galileea. Au intrat în casă unui astronom pe nume Issahar și l-au adus în genunchi în fața lui Isus.
- Mai spui tu în continuare că Pământul se rotește în Jurul Sorelui și nu invers, după cum a lăsat Dumnezeu?
- Da, sunt convins că așa este, am dovezi științifice, răspunse astronomul.
- Are demoni în el, da nu dovezi, a stigat Matei din spatele lui Isus.
- Da, are demoni, a zis Isus! Ardeți-l pe rug! FOCUL PURIFICĂ!
Și ucenicii au făcut întru totul cum a zis Isus. Așa dar, fraților, și noi să ne bucurăm de flacăra Focului Sfânt, care și pentru noi purifică: minciună, hapsânia, dependența religioasă. Focul să ne luminează gândirea.
Să dăm foc [obiectul blestemat] și să facem un cerc împrejurul Focului Sfânt!


Vrajitoarele dau fac păpușii și crucii, apoi împreună cu invitații se iau de mâini și fac un cerc împrejurul Focului Sfânt.


Textul se citește de sinestătător sau de rude:Înalt Preîntunecate Satan.
Binecuvintează oamenii aceștea, care nu sunt robi ai Zeului, ci sunt slujitorii Tăi devotați. Nu uita și de ... (Numele celor pomeniti)
Păzește-i pe toți cei care luptă cu îndoctrinarea religioasă cu incultura și fărădelegea. Nu le lua lor sănătatea ci îi păzește în mulți ani.
În numele Tatălui Meu, a Fiului Său și a Sfântului Eu.


Nima !


Nu uita și de sfinții Religiei Sataniste ce nu mai sunt printre noi. De sfântul (nume) a cărui zi este astăzi. Pentru lupta ce au dus-o cu dușmanii științei și prograsului, să-i pomenim și să-i cinstm în vecii vecilor.


Nima !


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !
Textul se citește de sinestătător sau de rude:
40
Offline Download