https://religiasatanista.org/?p=72

Imn sataniștior

Gloria! Enim meo regem, Gloria! Est in corde nostrum Atunci când Creatorul din rai pe toți i-alungă Punând în aplicare maleficul său plan, Ca o scânteie-n noapte apare adevărul Ce a fost spus de-un înger, de îngerul Satan. REFREN: Tu ești libertatea, Satan, Satan! Tu aduci dreptatea, Satan, Satan! Tu ești Salvatorul, Satan, Satan! Tu ești Mântuitorul, Satan, Satan! Te-a aruncat din ceruri în Iadul veșniciei Și-a prefăcut în frică toată făptura Ta, Dar ai rămas cu suflet pur, cum e adevărul, Și astăzi omenirea-ți cunoaște soarta grea. r-n Tu stăpânești pământul, o știu toți credincioșii, Nu e departe ziua, toți o vom aștepta, Când vom distruge Zeul, frica și dependența Iar libertatea noastră, în veci va triumfa. Multpreaiubite Stăpâne! Rege al Nopții. Chivernisitor al tuturor celor ce se întâmplă în lumea Ta! Iartă-mă de ți-am greșit! Iartă-mă de m-am rugat Celui de Sus să-mi de-a sănătatea, uitând să mă rog Ție, să nu mi-o iai pe cea, pe care-o am! Stăpâne! Cheamă slujitorii Iadului să se depărteze de la trupul meu! Să-i dea pace și odihnă, pentru ca să poată în conținuare să-ți slujească. Mă încredințez întru totul Ție, Unicului neînvins, ce a devenit stăpân pe toată făptura. Patriarhul Vitalicus (06.06.2014)