https://religiasatanista.org/?p=160

Slujba de înmormântare

Slujba la înmormântare sau la aruncarea prafului în Religia Satanistă se face la fața locului, dar se poate face și online. 

1.Dacă nu este cor, sau diacon, pentru a petrece slujba de înmormântare sau aruncare a cenușei, preotul trebuie să aibă: 
tabletă conectată prin bluetooth la boxa mobilă.2.Pentru slujba online, adunarea trebuie să aibă tableta conectată la boxă și Skype deschis, sau unul din messengere ce susține video.

3.Preotul poate citi textele în locul rudelor, care trebuie verificate înainte de slujbă.

4.Lumânare.
Preotul ridică crucea și rostește cuvintele magice.

Cuvintele magice


Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace în toată lumea, pentru minte, pentru echitate și pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul  ..... se citesc șefii ], 
pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să 
zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima!Ne închinăm Ție, preaîntunecate Satan, căci de Tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăvește luna. Ție se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Puterile Iadului Ție Îți slujesc și cetele demonilor Ție se închină; 
Dracii, satirii, cerberii, grifonii, himerele, unicornii, vampirii și toți ceilalți slujitori ai Iadului, cu stimă și cu frică cinstesc puterea slavei Tale celei necuprinse. Ca Tu, înger fiind, supus de gând și de cuvânt, ai fost aruncat fără milostivire în Pamant, pentru grăuntele de adevăr ce l-ai cuvântat în fața Zeului.
Te-a schimbat la chip, pentru a înfricoșa făptura omenească, însă sufletul ți-a rămas același, blând și iubitor de dreptate.
Îți mulțumim, Stăpâne, pentru îndurările Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de Zeu, dar să lupți pentru judecata cea dreaptă, spre a fi distrusă umilința și dependența Zeului.
Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, 
ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta!
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă.
În numele Tatălui, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!

Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima!


Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:

Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, 
ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta!
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă.
În numele Tatălui, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și vezi acest om, care a fost cu [Numele decedatului]
Dă-i lui harul izbăvirii, fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a moșteni împărăția Ta cea demonească, la care râvnim și sperăm cu toții și unde oricum cu toții vom ajunge. Iartă-i greșelile și nu-i arde sufletul, ci-l întăreste și-l încălzește pentru a-l reincarna într-un corp tânăr și sănătos, pentru a trăi din nou viața și pentru a-Ți sluji Ție multpreaiubite Stăpâne, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!Preotul merge cu cadelnița împrejurul sicriului. Dacă e praf, se apropie  de cutia cu praf.


Să se desprindă sufletul de acest corp, să se ridice de-asupra lui și să-l vegheze timp de 40 de zile, până la judecata cea dreaptă. (x3 ori)Nima!


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Capetele voastre nimănui nu le plecați! În fața nimănui nu îngenunchiați! 
Drepți ascultați Sfânta Evanghelie!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire! 
În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea. Au intrat în casa unde dormea Isus cu Maria Magdalena. Trăgându-și haina pe el, Isus a zis către ucenicii săi:
"Fraților! Eu sunt unul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care am fost născut, nu făcut. Eu unul voi ajunge în Rai, căci mie toate păcatele mi le iartă tatăl! Iar voi veți ajunge în Purgatoriu, la Judecata cea Dreaptă, apoi cu toții veți ajunge în Iad. Căci nu este om viu să nu greșască, să nu aibă măcar un singur păcat. Căci dacă voi n-ați fi avut păcate, Eu aș muri fără vreun sens. Aveți păcate pentru că nu ați făcut întru totul ce vă cere Biblia:
Ați ucis cu pietre femeia care s-a căsătorit nefiind virgină?
I-ați ucis pe cei ce sunt de altă religie?
I-ați omorât pe bărbații ce s-au culcat cu bărbați?
I-ați omorât pe cei ce au vorbit rău de părinții lor?
Nu!!! Deci toți în Iad veți ajunge și aveți doar o singură scăpare, să mă rog Eu, pentru voi! Dați-mi banii pe care îi aveți și promit că am să mă rog Tatălui ca să ierte sufletele voastre!"
Au lăsat ucenicii toți banii ce îi aveau, unii au plecat acasă și au mai adus, căci cu toți doreau să ajungă în Rai. Și doar Satan privind totul de sus a înțeles că Isus iarăși va avea o mare săptămână de distracții. Căci așa a făcut Dumnezeu viața pe pământ, ca unul să fie mai deștept ca alții. Și așa va fi în vecii vecilor!


Nima!


Ave Satani!!!


Ave Satani!!!


În liniște să ascultăm Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11)
Fraților, să stiți că toți câti în Hristos v-ați botezat, întru moartea sufletului v-ați botezat. Nu este on viu să nu aibă păcate și nimeni dintre voi nu va ajunge în Rai, oricât de multe lumânări ați pune la biserică. Veți crede în cele spuse despre Învierea Lui Hristos și veți deveni robi al ideei despre viața veșnică în al trei-lea cer, ce vi se propune ca răsplată pentru supunere. Botezâdu-vă întru Hristos, nu doar că nu vă curățiți de păcate, ci veți aduna păcate, ... veți pierde banii și veți ucide timpul.
Fraților, sunteți un ghem de neuroni, cu mușchi, ce atârnă pe niște oase. Viața vă este dată doar una și trebuie s-o trăiți astfel, ca să nu aveți regrete de anii pierduți pentru rugăciuni și speranțe în viață veșnică. Să ne eliberăm de dependențe și vicii și să trăim așa cum ne învață dătătorul de dreptate și adevăr, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan. Căci a Lui este puterea și slava, a Tatălui Meu, a Fiului Său și a Sfântului Eu.


Nima!


Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire!  	[Numele răposatului] - cel ce a fost
Știm că pacea iubea,
De la Dumnezeu n-a cerut adăpost,
Căci în Satana credea.

El n-a crezut în acele minciuni
Ce i le băgau toți pe gât,
Nu a crezut în Hristoși și minuni,
Căci era om citit.

	REFREN:
	Veșnica pomenire, veșnica pomenire,
	Veșnica Lui pomenire!

Să ne rugam pentru sufletul lui
Ce-n purgatoriu i-acum,
Să nu-l dăm la îngerii Domnului,
Ci lui Satan, Celui Bun.

A fost om bun, să îl pomenim,
Faptă să i-o repetăm,
În neam și neam să îl slăvim,
În cântece să-l cântăm.

REFREN:

Mereu a dorit să ajungă în Iad
Raiul nu l-a tentat,
În Rai se vor toți, iertare țoți cer
Dar el e cu suflet curat.

Sufletul lui Satan va fi dat 
Ce-l va reincarna,
În alt om bun, ca și cel decedat,
Slăvindu-i fapta sa.

	REFREN:
	Veșnica pomenire, veșnica pomenire,
	Veșnica pomenire-n neam și-n neam!	


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Te-am pomenit, te-am slăvit, te-am desprins, te-am înălțat, ne-am rugat, spre drum lung te-am binecuvântat.(de 3 ori)


Nima!Ce este omul pe pământ? Un mic ghem de mușchi, oase și nervi, un pic mai complex ca alte vietăți, pentru că are mai mulți neuroni în cap, dar mai slab fizic ca toate vietățile de mărimea lui, care de asemenea a apărut în urma evoluției și au rămas în viață datorită selecției naturale. În condițiile favorabile ce ni le oferă planeta, unde există apă nici prea caldă, nici prea rece, unde există aer și soare pentru fotoseinteză, unde pământul are un strat de ozon, protector împotriva radiației, un strat de aer în care ard obiectele cosmce ce poartă distrugere, unde pământul are un nucleu din fier, ce nu permite atmosferei să zboare în cosmos, ce are o Lună care-i menține echilibrul, evident că vor apărea condiții bune că să se unească aminoacizii și să creeze proteina, baza organismelor vii. Avem un mare noroc de toate aceste condiții și pentru păstrarea aceastora trebuie să-i mulțumim Stăpânului și protectorului nostru, mult iubirului nostru Satan.
Iar celui ce a fost parte a acetei evoluții cu numele [numele decedatului] să-i promitem pomenire, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!Binecuvântată este această lume, cu toate ființele vii în ea. Oameni și animale, păsări și reptile, purici, păianjeni, păduchi, bacterii și viruși. Tot ce a fost creat de Dumnezeu, Satana iubește.
Binecuvântați să fie soarele și luna, galaxiile și găurile negre, celulele și ADN-ul din corpul nostru, deoarece acesta este mesajul de la strămoșii noștri.
Cu ajutorul îngerilor totul a fost creat și toate sunt o parte din ei. Pe-atunci Creatorul Infinitului le-a poruncit profeților săi: "Luați penița și scrieți!". Și profeții au scris povești lungi și fantastice, iar mulți dintre ei chiar au creat diferite religii. Scrisul a fost luat ca un adevăr și oamenii au început să creadă în ele.
Și scrisul spunea: "Dacă păcătuiești, vei ajunge în Iad. Și dacă ești bun și mergi cu daruri la biserică, vei ajunge în Paradis. Căci el gândește ca noi, Dumnezeul Nostru, infinit și Etern, Creatorul cerului și al pământului, stelei numite "Soare" și creatorul la trilioanele de galaxii cu sute de miliarde de stele în fiecare dintre ele. Și atomi și electroni, bozoni și ADN, toate acestea sunt creația Lui. Și fiind iubitor de slavă, El le-a spus oamenilor: "Ascultați aici, oi rătăcitoare, care Mie vă închinați! Pleacă-ți-vă genunchii în fața preotului! Pentru că el face cruci de aur cu chipul meu și icoane ca să Mă slăvească. Că Eu nu am destulă slavă! Închinare aștept, smerenie. Dați bani preoților să facă temple mari și scumpe din aur, pentru mașini blindate BMW seria 7, sau Mercedes 600, pentru diamante și haine aurite. Că pentru asta am creat și mențin această planetă!”
În contextul infinitului care există la fiecare nivel al fractalului realității în interiorul și în afara minții voastre, Dumnezeu se bucură atunci când voi, slujitorii lui, tăiați porcul și mielul de Crăciun și de Paște și puneți sânge în lighene făcând cârnaț și santison, și untură strângând-o în borcane, astfel aducând glorie Creatorului.
Aceasta este forma imaginară pe care trebuie să o ai despre Dumnezeu, că este un bătrân cu părul alb, ca preoții și regii, ca bunicii noștri... Protejează-i numele cu sabia sau cu mitraliera, sau chiar cu o bombă atomică !!!
Căci Domnul îi respectă pe cei care au vărsat sângele necredincioșilor pe pământul nostru cu coordonate GPS bine definite! Iar cei cu coordonate GPS diferite sunt păgâni!
Pace tuturor!


Și duhului tău!


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Versiunea offline