https://religiasatanista.org/?p=158

La sănătate

Slujba în care se roagă ca forțele Iadului să nu vă ia sănătatea, se face online sau în biserica satanistă. 

1.Creștinul a citit "Principiile" și "Păcatele" și este de acord cu mai mult de jumătate dintre ele.

2.Creștinul la slujba de dezbotezare scoate crucea pe care o poartă la cererea preotului. Să aibă un fen de uscat părul, sau o lumânare, sau un ștergar, sau prosop.

3.Creștinul să aibă un pieptene.

4.Preotul duce o mică discuție cu cel ce dorește să se dezbotezeze.
Din ce cauză vrea să devină satanist, cum vor reacționa apropiații? Sunt foarte rare cazurile când preotul îl convinge pe cel ce vrea să se dezbotezeze, să n-o facă.

5.Video ritualului se salvează automat pe site și dacă e nevoie se verfică de preoții cu un rang superior

6.Video de la ritual se distribuie doar cu permisiunea celui dezbotezat
Preotul ridică crucea și rostește cuvintele magice.

Cuvintele magice


Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace în toată lumea, pentru minte, pentru echitate și pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul  ..... se citesc șefii ], 
pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să 
zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima!Ne închinăm Ție, preaîntunecate Satan, căci de Tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăvește luna. Ție se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Puterile Iadului Ție Îți slujesc și cetele demonilor Ție se închină; 
Dracii, satirii, cerberii, grifonii, himerele, unicornii, vampirii și toți ceilalți slujitori ai Iadului, cu stimă și cu frică cinstesc puterea slavei Tale celei necuprinse. Ca Tu, înger fiind, supus de gând și de cuvânt, ai fost aruncat fără milostivire în Pamant, pentru grăuntele de adevăr ce l-ai cuvântat în fața Zeului.
Te-a schimbat la chip, pentru a înfricoșa făptura omenească, însă sufletul ți-a rămas același, blând și iubitor de dreptate.
Îți mulțumim, Stăpâne, pentru îndurările Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de Zeu, dar să lupți pentru judecata cea dreaptă, spre a fi distrusă umilința și dependența Zeului.
Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, 
ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta!
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă.
În numele Tatălui, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!

Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima!


Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:

Nima!


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al Nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui ritual pentru a cere păstrarea sănătăți și a a recupera pe cea, pentru a avea harul izbăvirii de cele rele, pentru aură, carmă și curățarea ceacrelor.


Nima!


Să se depărteze de la El toate nălucirile cele din vazduh și nearătate, și să nu se ascundă în el duhul zeului, rugămu-ne Ție, Stăpâne, nici să se pogoare din ceruri către tine duh viclean, care aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului. Ci Tu, Stăpane a nopții, ajută-l pe acest om să-și recupereze sănătatea. Că Tu, Demon al Nopții ai zis: Păstrați-vă mintea trează într-un corp sănătos. 
Arată-Te, stăpâne în clipa aceasta ca să ajuți acest om să se lepede de omul cel vechi, căruia ia fost stricată sănătate de păcatele lumești, și să se îmbrace în copul cel curat, ce este înnoit cu puterea slavei Tale. Curăță-l de boli, infecții, bacterii și viruși și fă toate care stau în puterea Ta pentru a reînnoi acest corp. Ca Ție se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, Preabunul și de-viață-făcatorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!


Să se depărteze de la corpul acestui om toate bolile, virtușii, bacterii, toți dușmanii cei văzuși și nevăzuți. 
Și să revină sănătatea, puterea și energetica cea pozitivă (x3 ori)


Nima!


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Capetele voastre nimănui nu le plecați! În fața nimănui nu îngenunchiați! 
Drepți ascultați Sfânta Evanghelie!


Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Andrei, citire:
În vremea aceea Isus era în Cana Galileii și acolo a prefăcuse apa în vin. Era chiar nunta sa cu Maria Magdalena. 
Unul din ucenici, pe nume Ioan, a făcuse o mare laudă vinului zicând: "Orice om, pune vinul cel bun la început și apoi pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum" (Ioan 2:10)". 
S-a făcut mare ospăț și find vin mult, care fusese mult lăudat, toți apostolii lui Isus au băut cu vârf și îndesat. Au băut pentru pentru viață lungă tinerilor căsătoriți și cel mai mult, pentru sănătate. A băut și Isus din plin, căci îi plăcea și lui vinul, și nici nu putea să refuze aceste toasturi frumoase. 
A doua zi, cu mari dureri de cap, în jurul lui Isus, s-au adunat ucenicii săi și el le-a cuvântat:

- Fraților, Tatăl m-a îmbrăcat în acest corp și mi-a spus să-l păstrez, căci doar unul îl voi avea pentru întraga viața. Deci, trebuie să-l păzim de droguri și fum, de sucul stugurilor fermentați, de mâncare grasă. Jur că voi face ceea ce mi-a cerut Tatpăl, pentru a fi sănătos. 
Să fim sănătorși! - a strigat Isus și a ridicat o nouă cupă cu vin, iar ucenicii săi i-au urmat fapta ridicând și ei cupele.
Și doar Satan, care vedea toată această scenă, știa că Isus minte. El nu-și va păstra corpul, iar Dumnezeu îi va lua acest corp foarte curând.

Deci fraților, noi toți nu suntem ca Isus și avem doar un singur corp pentru întreaga viață. Să-l păstrăm așa cum ne învață dătătorul de dreptate și adevăr, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan.


Ave Satani!!!


Ave Satani!!!


Aleluia!


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Versiunea offline