https://religiasatanista.org/?p=165

Slujbă de curățare

Slujba de Curățare, este serviciul în care împreună cu preotul satanist se roagă la forțele Iadului ca să elibereze persoana sus numită de draci, demoni, duhuri... De asemenea se curăță organismul de vrăji și prejudiciile magiei negre, de dependențe și vicii. Se întărește aura și rezistența contra vampirilor energetici. Se lucrează psihologic asupra întăririi egoului, adică a Dumnezeului Său.

Nu se cere nimic obligatoriu. Se poate duce o mică discuție despre problemele apărute.

Preotul ridică crucea și rostește cuvintele magice.

Cuvintele magice


Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace în toată lumea, pentru minte, pentru echitate și pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul  ..... se citesc șefii ], 
pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să 
zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima!Ne închinăm Ție, preaîntunecate Satan, căci de Tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăvește luna. Ție se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Puterile Iadului Ție Îți slujesc și cetele demonilor Ție se închină; 
Dracii, satirii, cerberii, grifonii, himerele, unicornii, vampirii și toți ceilalți slujitori ai Iadului, cu stimă și cu frică cinstesc puterea slavei Tale celei necuprinse. Ca Tu, înger fiind, supus de gând și de cuvânt, ai fost aruncat fără milostivire în Pamant, pentru grăuntele de adevăr ce l-ai cuvântat în fața Zeului.
Te-a schimbat la chip, pentru a înfricoșa făptura omenească, însă sufletul ți-a rămas același, blând și iubitor de dreptate.
Îți mulțumim, Stăpâne, pentru îndurările Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de Zeu, dar să lupți pentru judecata cea dreaptă, spre a fi distrusă umilința și dependența Zeului.
Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, 
ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta!
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă.
În numele Tatălui, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!

Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima!


Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:

Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii; Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta !
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, care vrea să devină curat, și scoate din el toată spurcăciunea cea necurată cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l învingătoar peste dorințele demonești ascunse, trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui ritual. Dă-i lui harul izbăvirii, fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a curăța sufletul și trupul acestui om prin puterea Ta demonească.


Nima!


Să se depărteze de la El toate nălucirile cele din vazduh și nearătate, și să nu se ascundă în el duhul zeului, demoni sau draci rugămu-ne Ție, Stăpâne, nici să se pogoare din ceruri către el duh viclean, care aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului. Ci Tu, Stăpane a nopții, și curățând trupul și sufletul. Că Tu, Împărate ai zis: uscați-vă și vă curațiți, scoateți vicleșugurile ;i duhurile rele din sufletele voastre. Tu ne-ai daruit nouă a doua naștere, ne-ai dat a doua viață. 
Arată-Te, Satane în clipa aceasta ca să ajuți acest om să se lepede de omul cel vechi, stricat de înșelăciuni și duhuri și să se îmbrace în cel nou, ce este înnoit după principiile libertății și echității. Scoate din el tot răul cu puterea Ta cea demonească. Ca Ție se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, Preabunul și de-viață-făcatorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!


Înalt Preîntunecate Satan. Binecuvintează curățirea acestui trup, prin mâna mea a păcătosului, cea plină de putere duhovnivească.


Nima!


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Capetele voastre nimănui nu le plecați! În fața nimănui nu îngenunchiați! 
Drepți ascultați Sfânta Evanghelie!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire, să ascultăm în liniște! 
În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea împreună cu Isus. S-a apropiat Isus de o femeie ce striga și făcea spume la gură, de care vedeți și în zilele noastre pe la bisericile creștine. Isus i-a atins fruntea cu mâna și i-a zis: "Gata femeie, te-am leuit, l-am scos pe Necuratu din tine!". Prostimea din jur a rămas uluită, nu știa ce să creadă, și doar cei unsprezece ucenici au început a-l slavi pe Isus, aducându-i cuvinte de laudă. Și au crezut într-însul și poporul său.
Așa dar fraților! Și voi să scoateți draci, demoni, dumnezei..., printr-o simplă atingere. Să fiți ca idolul vostru - Sfântul Troll. Dar în calea voastră spre înălțimi, să nu uitați să dați un ban și celor ce au jucat roluri cu spume la gură!
În numele Tatălu Meu, a Filului Sâu și a sfântului Eu!


Nima!


Ave Satani!!!


Ave Satani!!!


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11)
Fraților, să stiți că în fiecare din voi stă ascuns un demon, care își poate atăta forța în momentele emoționale. Acest demon,care vă poate împinge la fapte rele, trebuie mereu testat și îmblânzit. Uneori este nevoie de consultația unui psiholog, sau mai bine a unui preot satanist, care știu bine cum se scot sau se îmblânzesc demonii și duhurile interioare. Este recomandat să mergeți din când în când la curățirea trupului și să respectații principiile satanice, precum ne învață dătătorul de dreptate și adevăr, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan.


Aleluia!


Curățitu-te-ai, uscatute-ai, luminatu-te-ai, ...  în numele lui Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor. (3x)


Nima!


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Versiunea offline