https://religiasatanista.org/?p=166

Slujba de desacralizare

Slujba de desacralizare se face cu scopul de a scoate bunurile materiale din categoria "sfânt". Închipuiți-vă ca ați procurat o mașină pe care ați sfințit-o. Nu o puteți s-o umpleți plină cu cartofi, pentru că nu se comportă așa cu un lucru sfânt. Deci e nevoie s-o scoateți din categoria de "sfântă" și s-o puteți exploata pe deplin.

1.Pentru serviciul de desacralizare obligatoriu este doar obiectul ce va fi desacralizat (desfințit) și explicația: "de ce ?"

Preotul ridică crucea și rostește cuvintele magice.

Cuvintele magice


Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace în toată lumea, pentru minte, pentru echitate și pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul  ..... se citesc șefii ], 
pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să 
zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima!Ne închinăm Ție, preaîntunecate Satan, căci de Tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăvește luna. Ție se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Puterile Iadului Ție Îți slujesc și cetele demonilor Ție se închină; 
Dracii, satirii, cerberii, grifonii, himerele, unicornii, vampirii și toți ceilalți slujitori ai Iadului, cu stimă și cu frică cinstesc puterea slavei Tale celei necuprinse. Ca Tu, înger fiind, supus de gând și de cuvânt, ai fost aruncat fără milostivire în Pamant, pentru grăuntele de adevăr ce l-ai cuvântat în fața Zeului.
Te-a schimbat la chip, pentru a înfricoșa făptura omenească, însă sufletul ți-a rămas același, blând și iubitor de dreptate.
Îți mulțumim, Stăpâne, pentru îndurările Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de Zeu, dar să lupți pentru judecata cea dreaptă, spre a fi distrusă umilința și dependența Zeului.
Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, 
ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta!
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă.
În numele Tatălui, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!

Preotul face semnul crucii satanice.


Înalt Preîntunecate Satan. Binecuvintează acest ritual, prin acest (fen, lumanare) plin de putere duhovnivească, și usucă apa cea sfințită, care a atins acest obiect.


Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:

Îndurate și Milostive Satan! 
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii; Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta !
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, care vrea să devină liber, și îl scoate pe el de sub monitorizarea Zeului cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu fie manipulat cu ideile falsei religii, care spune că trebuie să ne sfințim lucruri precum mașina, casa. Trimite-i Lui minte din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă.


Nima!


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui (foc, fen, ștergar, prosop). Și-i da lui harul izbăvirii. Fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte, prin puterea Ta demonească.


Nima!


Procesul de uscare a apei sfinte.


Se ususcă apă sfântă din obiectul din acest obiect și se rup legăturile divine acum și pururea și în vecii vecilor. (x3)


Nima!


Se desacralizează acest (obiectul în cauză) și de astăzi nu mai este sfânt, în numele Tatălui, a fiului său și a sfântului Eu. (x3)


Nima!


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Nima!


Capetele voastre nimănui nu le plecați! În fața nimănui nu îngenunchiați! 
Drepți ascultați Sfânta Evanghelie!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire. Să ascultăm în liniște ..
În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea. 
Au intrat în sala unde la o masă stătea Iisus cu Maria Magdalena. Și vazîndu-Lpe Isus, s-au închinat Lui. După ce a prefăcut apa în vin și au băut, ucenicii au vrut să taie bucășile de carne din vițelul cel gras, însă Isus le-a spus că cuțitele pe care le are sunt sfinte și nu le poate folosi pentru a tăia cu ele vițelul. Și au crezut într-însul ucenicii Săi. Neavînd alte cuțite nu au mâncat din ce era pe masă. Și doar Satan știa cui i-a revenut vițelul cel gras.


Ave Satani!!!


Ave Satani!!!


Din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, citire:(VI, 3-11)
Fraților, să stiți că obiectele ce ne ajută nouă în viața de zi cu zi, nu au suflet și nu ar trebui să fie sfinte, ci ar trebui folosite pe deplin pentru ne ușura viața și a economisi timpul.
Sfințind un obiect, vă obligați să-l păstrați și să nu-l supuneți forțat la ceea ce ar corespunde menirii acestui obiect.


Aleluia!


Desfințitu-te-ai, uscatu-te-ai, luminatu-te-ai, ...  în numele lui Tatalui Meu, a Fiului Său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Versiunea offline