https://religiasatanista.org/?p=167

Slujba Dezbotezului

Nici o religie din lume nu dezbotează, și doar Religia Satanistă umple acest gol. Te eliberează, te scoate de sub monitorizarea lui Dumnezeu (Allah, Iehova ...), unde ați ajuns cu voie, sau fără de voie. Omul nu este capabil să rupă această legătură de unul singur, de aceea o face cu ajutorul forțelor Iadului, cu ajutorul lui Satan.

1.Creștinul a citit "Principiile" și "Păcatele" și este de acord cu mai mult de jumătate dintre ele.

2.Creștinul la slujba de dezbotezare scoate crucea pe care o poartă la cererea preotului. Să aibă un fen de uscat părul, sau o lumânare, sau un ștergar, sau prosop.

3.Creștinul să aibă un pieptene.

4.Preotul duce o mică discuție cu cel ce dorește să se dezbotezeze.
Din ce cauză vrea să devină satanist, cum vor reacționa apropiații? Sunt foarte rare cazurile când preotul îl convinge pe cel ce vrea să se dezbotezeze, să n-o facă.

5.Video ritualului se salvează automat pe site și dacă e nevoie se verfică de preoții cu un rang superior

6.Video de la ritual se distribuie doar cu permisiunea celui dezbotezat

Preotul ridică crucea și rostește cuvintele magice.

Cuvintele magice


Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace în toată lumea, pentru minte, pentru echitate și pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul  ..... se citesc șefii ], 
pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să 
zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima!Ne închinăm Ție, preaîntunecate Satan, căci de Tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăvește luna. Ție se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Puterile Iadului Ție Îți slujesc și cetele demonilor Ție se închină; 
Dracii, satirii, cerberii, grifonii, himerele, unicornii, vampirii și toți ceilalți slujitori ai Iadului, cu stimă și cu frică cinstesc puterea slavei Tale celei necuprinse. Ca Tu, înger fiind, supus de gând și de cuvânt, ai fost aruncat fără milostivire în Pamant, pentru grăuntele de adevăr ce l-ai cuvântat în fața Zeului.
Te-a schimbat la chip, pentru a înfricoșa făptura omenească, însă sufletul ți-a rămas același, blând și iubitor de dreptate.
Îți mulțumim, Stăpâne, pentru îndurările Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de Zeu, dar să lupți pentru judecata cea dreaptă, spre a fi distrusă umilința și dependența Zeului.
Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, 
ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta!
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă.
În numele Tatălui, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!

Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima!


Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:

Îndurate și Milostive Satan! 
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate despre supusii ce stau în fața Ta!
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, care vrea să devină liber, și îl scoate pe el de sub monitorizarea Zeului cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă. Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui (foc, fen, ștergar, prosop)
Și-i da lui harul izbăvirii. Fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte, prin puterea Ta demonească.


Nima!


Să se depărteze de la El toate nălucirile cele din vazduh și nearătate, și să nu se ascundă în el duhul zeului, rugămu-ne Ție, Stăpâne, nici să se pogoare din ceruri către tine duh viclean, care aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului. Ci Tu, Stăpane a nopții, usucă apa aceasta, deszlegând legătura cu cerurile, și curățând trupul și sufletul. Că Tu, Împărate ai zis: uscați-vă și vă curațiți, scoateți vicleșugurile din sufletele voastre. Tu ne-ai daruit nouă a doua naștere, ne-ai dat a doua șansă. 
Arată-Te, Satane în clipa aceasta ca să ajuți acest om să se lepede de omul cel vechi, stricat de înșelăciuni, și să se îmbrace în cel nou, ce este înnoit după principiile libertății și echității. Rupe botezul impus de voie sau fără de voie, și șterge-l din numele celor înscrisi în Cer. Ca Ție se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, Preabunul și de viață făcatorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!


Nima!


Se dezbotează robul lui Dumnezeu (N). De astăzi nu mai este rob, ci om liber. (x3 ori)Nima!


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Înalt Preîntunecate Satan!
Binecuvintează capul acestui om, ce nu mai este rob al Zeului, prin acest pieptene plin de putere duhovnivească, și ajută-i la creșterea părului tăiat de pe el cu voie sau fără de voie.


Nima!


Se piaptănă cel ce a fost robul lui Dumnezeu, dar s-a rupt din robie și a devenit liber acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!


Capetele voastre nimănui nu le plecați! În fața nimănui nu îngenunchiați! 
Drepți ascultați Sfânta Evanghelie!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire!
În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea. Au intrat în sala unde stătea Iisus cu un bărbat gol-goluț, într-o cadă cu apă. Și vazîndu-L, s-au închinat Lui și l-au întrebat ce face acolo. Trăgându-și haina pe sine, Iisus le-a vorbit lor: "Aceasta este taina cea mare ! Așa dar și voi mergând, învatati toate neamurile să se ude cu apă, aceasta fiind taina botezului." Și au crezut în el ucenicii Săi. Și doar Satan știa adevărata lor taină.


Ave Satani!!!


Ave Satani!!!


Fraților, să stiți că toți câti în Hristos v-ați botezat, întru moartea Lui v-ați botezat. Pentru că veți crede în cele spuse despre Învierea Lui și veți deveni robi al ideei despre viața veșnică în al trei-lea cer, ce vi se propune ca răsplată pentru supunere. Botezâdu-vă întru Hristos, nu doar că nu vă curățiți de păcate, ci veți aduna păcate, ... veți pierde banii și veți ucide timpul. 
Fraților, sunteți un ghem de neuroni, cu mușchi, ce atârnă pe niște oase. Viața vă este dată doar una și trebuie s-o trăiți astfel, ca să nu aveți regrete de anii pierduți pentru rugăciuni și speranțe în viață veșnică. Să ne eliberăm de dependențe și vicii și să trăim așa cum ne învață dătătorul de dreptate și adevăr, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan.


Aleluia!


Uscatu-teai, pieptănatute-ai, luminatute-ai  (de 3 ori)


Nima!


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Versiunea offline