https://religiasatanista.org/?p=168

Slujba Dezcumătriei

 Cumătrismul presupune o obligație față de un prieten, față de copilul acestui prieten... Cum zice preotul ceștin: "De a-i da o educație acestui copil". Evident, nicicum nu poți influența educația unui copil străin, îl educă părinții cum vor ei. Într-o lume civilizată obligațiunile nu sunt bune, e bun totul ce vine din suflet (din inimă). Dar și mai urâte sunt conflictele între cumătri, sunt un mare păcat, mai bine descumătriți-vă. După descumătrire cumătrii au dreptul legal să se numească cum vor ei! Nu-i mai leagă nici o obligațiune. E un mare păcat ca cumătrul să aibă o funcție publică alături de dvs. Veți fi învinuit de cumătrism. Deci e recomandată o slujbă de descumătrire.

1.Preotul duce o mică discuție cu cel ce dorește să se dezcumătrească.
Cauza, care va fi efectul? Sunt foarte rare cazurile când preotul îl convinge pe cel ce vrea să se dezbotezeze, să n-o facă, căci îl poate afecta

2.Preotul cere lista cumătrilor, pe care îi va pomeni în slujbă.

Preotul ridică crucea și rostește cuvintele magice.

Cuvintele magice


Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace în toată lumea, pentru minte, pentru echitate și pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul  ..... se citesc șefii ], 
pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să 
zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima!Ne închinăm Ție, preaîntunecate Satan, căci de Tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăvește luna. Ție se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Puterile Iadului Ție Îți slujesc și cetele demonilor Ție se închină; 
Dracii, satirii, cerberii, grifonii, himerele, unicornii, vampirii și toți ceilalți slujitori ai Iadului, cu stimă și cu frică cinstesc puterea slavei Tale celei necuprinse. Ca Tu, înger fiind, supus de gând și de cuvânt, ai fost aruncat fără milostivire în Pamant, pentru grăuntele de adevăr ce l-ai cuvântat în fața Zeului.
Te-a schimbat la chip, pentru a înfricoșa făptura omenească, însă sufletul ți-a rămas același, blând și iubitor de dreptate.
Îți mulțumim, Stăpâne, pentru îndurările Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de Zeu, dar să lupți pentru judecata cea dreaptă, spre a fi distrusă umilința și dependența Zeului.
Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, 
ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta!
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă.
În numele Tatălui, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!

Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima!


Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:

Nima!


 Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și ajută acest om. Dă-i lui harul izbăvirii. Fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte, prin puterea Ta demonească.... Nima!


Nima!


Să se depărteze de la El toate nălucirile cele din vazduh și nearătate, și să nu se ascundă în el legăturile cumătrizmului, care ar aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului.
Arată-Te, Satane în clipa aceasta ca să ajuți acest om să devină cu-adevărat liber, să se lepede de omul cel vechi, stricat de înșelăciuni, și să se îmbrace în cel nou, ce este înnoit după principiile libertății și echității. Rupe lagăturile impuse de voie sau fără de voie cu: 
(Lista de cumatri (Prenumele))


Nima!


Înalt Preîntunecate Satan. Binecuvintează capul acestui om, să nu se mai vâre în obligațiunile religiei false.


Nima!


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Capetele voastre nimănui nu le plecați! În fața nimănui nu îngenunchiați! 
Drepți ascultați Sfânta Evanghelie!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire, să luăm aminte...
În vremea aceea cumătrie s-a făcut în Cana Galilea și era și Iisus și ucenicii săi la cumătrie. Și erau acolo șase vase de piatra, puse pentru curatirea iudeilor, care încăpeau cate două sau trei vedre. Și iarăși Iisus a prefăcut apa în vin, așa băutură a fost îndeajuns. Și le-a zis lor Iisus: Cine nu bea până la fund, nu-și stimează cumătrii. Și a băut și Isus la acaestă beție le-a vorbit despre cumătrism. Și au crezut în el ucenicii săi !!!


Nima!


Ave Satani!!!


Ave Satani!!!


Fraților, să stiți că luându-vă obligațiunile cumătrismului, veți fi obligat să respectați aceste reguli și veți deveni robul lor, astfel depărtându-vă de libertatea ce v-a fost dată de Satan. Libertatea de acțiuni, de vorbe, și mai ales cea de gândire, sunt cele mai mare bogății pe care le poate avea un om, dar uneori puțin de el prețuite. Așa dar să mulțumin dătătorului de libertate, de dreptate și adevăr, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru Satan, acum și puturea și în vecii vecilor.


Aleluia!


Dezcumătritu-te-ai, luminatu-te-ai, trezitu-te-ai, înoitu-te-ai, în numele lui Tatalui, a Fiului său și al Sfantului Eu, acum și pururea și în vecii vecilor. 


Nima!


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Versiunea offline