https://religiasatanista.org/?p=169

Slujba Dezcununiei

Dezcununia este o slujbă foarte necesară pentru viață în limite legale ale Religiei.
După spusele din Biblie: "Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă" (Matei 19.6) Deci omul nu poate rupe această legătură, iar religiile nu fac slujbe către Dumnezeu pentru a rupe această legătură. Legătura o poate rupe doar "neomul", adică Dumnezeu sau Satan.

Ruperea legăturii se face din anumite condiții:

1) Îndepărtarea unuia dintre soți de credință.
2) Intrarea uneia dintre părți în o noua căsătorie.
3) Atestarea medicală cu boală mintală a unuia dintre soți, ce nu permite posibilitatea de continuăre a vieții împreună.
4) Pedeapsă penală, pe termen mai mult de 1 an.
5) Incapacitatea de a coabitare, în care impotența a venit după căsătorie cauzată de bătrânețe, de la un accident, sau tăierea conștientă sau inconștientăa mădularului...
6) Absență nerecunoscută de peste un an.
7) Atentat la viața Dumneavoastră, sau a copiilor.
8) Părăsirea familiei.
9) Înfăptuirea avortului făcă acceptul partenerului.
10) Scoaterea unor foloase din căsătorie. 
11) Alcoolism certificat medical sau dependență de droguri. 
12) Alte vicii nenaturale (la discreția preotului)
13) La serviciul de dezcununie poate participa doar o singură persoană, care va explica motivul dezcununiei. Motivul trebuie să fie unul dintre cele de mai sus.


Preotul ridică crucea și rostește cuvintele magice.

Cuvintele magice


Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace în toată lumea, pentru minte, pentru echitate și pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul  ..... se citesc șefii ], 
pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să 
zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima!Ne închinăm Ție, preaîntunecate Satan, căci de Tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăvește luna. Ție se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Puterile Iadului Ție Îți slujesc și cetele demonilor Ție se închină; 
Dracii, satirii, cerberii, grifonii, himerele, unicornii, vampirii și toți ceilalți slujitori ai Iadului, cu stimă și cu frică cinstesc puterea slavei Tale celei necuprinse. Ca Tu, înger fiind, supus de gând și de cuvânt, ai fost aruncat fără milostivire în Pamant, pentru grăuntele de adevăr ce l-ai cuvântat în fața Zeului.
Te-a schimbat la chip, pentru a înfricoșa făptura omenească, însă sufletul ți-a rămas același, blând și iubitor de dreptate.
Îți mulțumim, Stăpâne, pentru îndurările Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de Zeu, dar să lupți pentru judecata cea dreaptă, spre a fi distrusă umilința și dependența Zeului.
Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, 
ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta!
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă.
În numele Tatălui, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!

Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima!


Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:

Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și ajută acești oameni. Dă-le lor harul izbăvirii. Fă-i izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte. Căci ce a unit Dumnezeu, omul nu poate desface și doar Tu, prin puterea Ta demonească le poți rupe și le poți oferi multrâvnita libertate. În numele Tatălui Meu, a fiului Său și a Sfântului Eu.


Nima!


Să se depărteze de la El toate nălucirile cele din vazduh și nearătate, și să nu se ascundă în el duhul zeului, rugămu-ne Ție, Stăpâne, nici să se pogoare din ceruri către tine duh viclean, care aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului. Ci Tu, Stăpane a nopții, dezleagă legătura cu cerurile, și curățând trupul și sufletul. Că Tu ne-ai daruit nouă a doua naștere, ne-ai dat a doua șansă. 
Să se depărteze de la El toate nălucirile cele din vazduh și nearătate, și să se rupă legăturile cununiei.
Arată-Te, Satane în clipa aceasta ca să-l ajuți să devină cu-adevărat liber, să se lepede de omul cel vechi, și să se îmbrace în cel nou, ce este înnoit după principiile libertății și echității. Rupe lagăturile și jurămintele, șterge-i amintirile urâte și lasă-le pe cele bune acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!


Se dezcunună robul legăturilor Dumnezeești (Numele), ce a fost legat prin cununie și înscris în ceruri. Se rupe legătura magică cu persoana cununată, în numele Tatălui Meu, a Fiului Său și a Sfântului Eu. (x3 ori)


Nima!


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Capetele voastre nimănui nu le plecați! În fața nimănui nu îngenunchiați! 
Drepți ascultați Sfânta Evanghelie!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire, să luăm aminte!
În vremea aceea nuntă s-a făcut în Cana Galilea și era și Iisus și ucenicii săi la nuntă. Și era acolo o fată cu numele Maria Magdalena, care mereu refuza să intre în vorbă cu Isus și nici măcar nu vroia să privească în direcția lui, căci era îmbrăcat sărac și neîngrijit. Și sfârșidu-se vinul, Isus a prefăcut apa în vin, în toate cele șase vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor. Văzând această minune Maria s-a apropiat de Isus și i-a spus că-l iubește și că toată viața a așteptat un astfel de bărbal în viața ei. După câteva ore de băutură și manele, tinerii au hotărât ca dimineața să meargă în fața altarului ca să se cunune. Și a zis Iisus către toți cei ce erau la nuntă: Iată fraților ce înseamnă o iubire adevărată. Și au crezut în El ucenicii săi !!!


Ave Satani!!!


Ave Satani!!!


Fraților, să stiți că iubirea este un proces chimic în creierul vostru, care vă poate influența emoțiile, comportamentul și chiar viitorul. Fiecare om are programat în creerul său anumite principii după care își alege partenerul. De obicei partenerul coincide în gândire și principii de viață, chiar dacă rareori vă plac la el unele principii diametral opuse. Omul nu se poate impune pe sine ca să iubească pe altcineva, care ar contravine acestui program, care se acumulează pe parcursul vieții. Asta e iubirea! Iar poveștile despre cununiile care se fac în ceruri sunt bune de adormit copiii, de aceea prețuiți iubirea, adevărata legătură ce poate ține un cuplu! 
La o anumită etapă a cununiei, preotul ortodox ia pe rând coroanele mirilor, zicand:
-Marit să fii ca Avraam, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmultești ca Iacov.

Haideți să deschidem Biblia, și să vedem cine sunt aceste personaje.

1) Avraam - a avut de soție pe sora sa Sarra, având același tată. La intrarea lor în Egipt el a dat-o pe câteva zile pe Sarra de soție faraonului. Apoi a dat-o, iar pe câteva zile, de soție împaratului Gherariei.
2) Isaac – a luat de nevastă pe nepoata sa Rebeca.
3) Iacov (Israel) – Prin înselaciune i-a luat fratelui său, dreptul de întii născut. Și fiind îndemnat de mamă-sa Rebeca, l-a mințit pe tatăl sau, primind binecuvintarea la cea ce trebuia să-i aparțină fratelui său (pentru evrei fiind păcate mari).. 4) L-a minăit și pe socrul său luându-i cele mai frumoase oi. 5) A avut de soții pe verișoarele sale Lea, Rahela, și cele 2 roabe ale lor. 6) A avut 12 copii de la 4 femei.

Preotul zice miresei:
- Și tu, mireasă, marită să fii ca Sarra, să te veselești ca Rebeca, să te înmultești ca Rahela...

Să vedem ce zice Biblia.

Toate aceste trei femei, Sarra, Rebeca și Rahela, au fost sterpe, totuși au născut doar prin mila Domnului.
1) Sarra - pentru că era stearpă, i-a băgat în pat soțului ei pe roaba lor, ca să aiba copii. Totuși abea la 90 ani, prin mila Domnului, Sarra l-a născut pe Isaac.
2) Rebeca - l-a ațâtat pe Iacov să-l mintă pe tatăl, său furându-i binecuvântarea fratelui mai mare, Esau. 3) A fost stearpă, dar prin mila Domnului a născut 2 fii. Ea ca mamă, împartășea diferit dragostea față de copii ei, iubindu-l mai mult pe Iacov.
4) Rahela – fiind stearpă, s-a rugat Domnului să-i dea copii. A născut 2 copii, murind în timpul nașterii celui de al doilea copil.

Acum vedem că, prin binecuvântarea preotului, ni se dau drept exemple demne de urmat, niște modele de soții sterpe și soți amorali.

Deci, să fie ruptă legătura religiei minciunoaseacum și pururea și în vecii vecilor.


Luminatu-te-ai, trezitu-te-ai, dezcununatu-te-ai, înoitu-te-ai! (3x). 


Nima!


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Versiunea offline