https://religiasatanista.org/?p=170

Slujba Deznănășiei

Nănășia este o tradiție de atribuire a unor obligațiuni părintești unei noi familii create, sau unei persoane. Este o obligațiune, impusă de o religie minciunoasă. Sataniștii nu o acceptă obligațiunile, căci ele limitează libertatea dată de Satan prin însuși trupui Lui. Mai părinți ca adevărații părinți nu poate fi nimeni, de aceia Religia Satanistă propune ruperea acestei legături. Deznănășiți-vă și dați-le Libertatea nașului sau finului Dumneavoastră!

1. La slujba de deznănășie, nașul sau finul, nașa sau fina pot participa singuri, dar legătura de nănășie se rupe doar cu persoana cu care s-a petrecut slujba.

2. Duce o mică discuție cu cel ce dorește să se deznănăsească.
Din ce cauză, cum vor afla cei din jur? Sunt foarte rare cazurile când preotul îl convinge pe cel ce vrea să se deznănășească, să n-o facă.

3. Este nevoie de o ștergar, căruia i se va da putere demonească ca să steargă mâinile, cu care s-a ținut lumnarea la nănășie.

4. După ce Nașii au fost anunțați arătându-le certificatul sau linkul către Registrul Oficial, nu mai aveți nicio obligație față de ei.

Preotul ridică crucea și rostește cuvintele magice.

Cuvintele magice


Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace în toată lumea, pentru minte, pentru echitate și pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul  ..... se citesc șefii ], 
pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să 
zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima!Ne închinăm Ție, preaîntunecate Satan, căci de Tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăvește luna. Ție se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Puterile Iadului Ție Îți slujesc și cetele demonilor Ție se închină; 
Dracii, satirii, cerberii, grifonii, himerele, unicornii, vampirii și toți ceilalți slujitori ai Iadului, cu stimă și cu frică cinstesc puterea slavei Tale celei necuprinse. Ca Tu, înger fiind, supus de gând și de cuvânt, ai fost aruncat fără milostivire în Pamant, pentru grăuntele de adevăr ce l-ai cuvântat în fața Zeului.
Te-a schimbat la chip, pentru a înfricoșa făptura omenească, însă sufletul ți-a rămas același, blând și iubitor de dreptate.
Îți mulțumim, Stăpâne, pentru îndurările Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de Zeu, dar să lupți pentru judecata cea dreaptă, spre a fi distrusă umilința și dependența Zeului.
Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, 
ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta!
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă.
În numele Tatălui, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!

Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima!


Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:

Nima!


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui ștergar (prosop), pentru a șterge mâinile cu care s-a ținut lumânarea cununiei.
Și-i da lui harul izbăvirii. Fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte, prin puterea Ta demonească.


Nima!


Ștergeți-vă mâinile, vă rog !!!


Să se depărteze de la El toate nălucirile cele din vazduh și nearătate, și să nu se ascundă în el duhul zeului, rugămu-ne Ție, Stăpâne, nici să se pogoare din ceruri către tine duh viclean, care aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului. Ci Tu, Stăpane al nopții, curăță aceste mâini, ce au ținut lumânările nănășiei, și deszleagă legătura cu cerurile, curățând trupul și sufletul. Că Tu, Împărate ai zis: uscați-vă și vă curațiți, scoateți vicleșugurile din sufletele voastre.
Arată-Te, Satane în clipa aceasta ca să ajuți acest om să se lepede de omul cel vechi, stricat de înșelăciuni, și să se îmbrace în cel nou, ce este înnoit după principiile libertății și echității. Rupe nănășia impusă de voie sau fără de voie, și șterge-i numele din numele celor înscrisi în Cer. Ca Ție se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, Preabunul și de-viață-făcatorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!


Se deznănășește robul legăturilor Dumnezeești (N), care nu mai este fin (naș), ci este om liber. (x3)


Nima!


Înalt Preîntunecate Satan.
Binecuvintează capul acestui om, ce nu mai este rob a legăturilor de nănășie și dă-i Lui minte în continuare și păzește-l pe el cu harul Tău.


Nima!


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Capetele voastre nimănui nu le plecați! În fața nimănui nu îngenunchiați! 
Drepți ascultați Sfânta Evanghelie!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire!
În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea. Împreună cu Isus au intrat în casa unde era cu un bărbat pe nume Ariel.
Ariel din născare avea un mic lacăt între fese, care nu l-a deranjat defel, niciodată, dar la care, el toată viața i-a căutat cheia. A vândut casa, a vândut tot ce-a avut mai scump și într-un sfârșit a găsit această cheie. Și iată c-a venit ceasul ca cea mai de încredere persoană, nașul său, să intoducă cheia. Din prima rotire a cheii, Ariel, bărbatul cu un lacăt între fese și-a dat duhul. Văzând aceasta Isus le-a vorbit ucenicilor Săi:
"Nu căutați peripeții la curul vostru. Nu vă angajați în nănășii și obligațiuni! Și au crezut în El ucenicii săi!


Nima!


Ave Satani!!!


Ave Satani!!!


Fraților, să stiți că luându-vă obligațiunea de Nănășie, ați promis să respectați niște legi Dumnezeești. Nerespectâdu-le sau chiar gândindu-vă rău la finul sau Nașul Dumneavoastră, riscați să-L înfuriați rău pe Dumnezeu, care vă va pedepsi pentru asta. Deci, rupeți aceste legături și eliberați-vă de robia obligațiunilor, eliberând și finul sau nașul Dumneavoastră. Numai puterea demonească vă poate ajuta să vă recăpătați libertatea. Încredințați-vă întru totul Împăratului Întunericului în numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!


Aleluia!


Deznănășitu-te-ai, luminatu-te-ai, înoitu-te-ai (x 3)


Nima!


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !

40
Versiunea offline