https://religiasatanista.org/?p=171

Rupere a jurământului

Slujba de rupere a jurământul de iubire, de înfrățire, de cauză... sau oricare alt jurământ, ce face ca acest jurământ să nu mai fie valid. Nu mai aveți nici o obligațiune față de persoana, sau cauza dată.

1.Cel ce vrea să rupă jurământul, nu e obligat să spună cuiva până la ritual că vrea să rupă jurământul. Poate veni singur, sau cu persoana cu care a avut jurământul.

2.Se duce o mică discuție despre cauza ruperii jurământului.

3.Preotul poate refuza să facă ritualul de rupere a jurământul din motivele pe care le-a auzit, explicând că nu poate accepta aceste motive, un alt preot poate fi de acord. Sau poate da o anumită perioadă de timp pentru a se mai gândi.

Preotul ridică crucea și rostește cuvintele magice.

Cuvintele magice


Binecuvântează părinte !


În numele Tatălui Meu, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!


Cu pace lui Satan să ne rugăm.


Satana miluiește !


Pentru pace în toată lumea, pentru minte, pentru echitate și pentru dreptate lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru bunăstarea celor ce laudă forțele Iadului, celor ce luptă cu îndoctrinarea religioasă, cu minciuna și cu incultura, cu evlavie lui Satan să ne rugăm!


Satana miluiește !


Pentru Prea Fericitul Părintele nostru Vitalicus, Patriarhul Religiei Sataniste, [pentru (Inalt-) Prea Întunecatul  ..... se citesc șefii ], 
pentru cinstita preoțime și întru Satan diaconime și pentru tot clerul și poporul, lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru poporul nostru (român) de pretutindeni, pentru ca să 
zdohnească cârmuitorii corupți ai țării și vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți lui Satan să ne rugăm !


Satana miluiește !


Pentru ca să fie izbăvit EL și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuieste, miluiește și ne păzeste pe noi, Satane, cu harul Tau.


Satana miluiește !


Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, mărită, stăpana noastră, de draci Născătoarea și pururea Fecioară Lilith, cu toți demonii pomenind-o. Pe noi Înșine și unii pe alții și toata viață noastră Iadului să o dăm.


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Mare ești, Stăpâne, și minunate sunt lucrurile Tale, și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale.


Nima!Ne închinăm Ție, preaîntunecate Satan, căci de Tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăvește luna. Ție se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Puterile Iadului Ție Îți slujesc și cetele demonilor Ție se închină; 
Dracii, satirii, cerberii, grifonii, himerele, unicornii, vampirii și toți ceilalți slujitori ai Iadului, cu stimă și cu frică cinstesc puterea slavei Tale celei necuprinse. Ca Tu, înger fiind, supus de gând și de cuvânt, ai fost aruncat fără milostivire în Pamant, pentru grăuntele de adevăr ce l-ai cuvântat în fața Zeului.
Te-a schimbat la chip, pentru a înfricoșa făptura omenească, însă sufletul ți-a rămas același, blând și iubitor de dreptate.
Îți mulțumim, Stăpâne, pentru îndurările Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de Zeu, dar să lupți pentru judecata cea dreaptă, spre a fi distrusă umilința și dependența Zeului.
Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!Îndurate și Milostive Satan!
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, 
ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta!
Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului acestui om, cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora slobozirea și făgăduind-o cu deplină încredintare în iubirea Ta de oameni, să se arate netrebnic și rob al Zeului.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă.
În numele Tatălui, a Feciorului Său și a Sfântului Eu!


Nima!

Preotul face semnul crucii satanice.


Să se zdrobească sub semnul crucii satanice toate puterile cele dumnezeești (3 ori).


Nima!


Suflă în chipul crucii satanice de trei ori:

Îndurate și Milostive Satan! 
Cel ce cercetezi inimile și rărunchii și cele ascunse ale oamenilor singur le stii, căci nu este lucru ascuns înaintea Ta, ci toate sunt goale și descoperite înaintea ochilor Tăi roșii. Tu știi toate ce sunt despre Mine, și despre supusul ce stă în fața Ta !
Rupe jurământul depus anterior și șterge promisiunile incluse în el. Spală-i necurația trupului și întinăciunea sufletului, care vrea să se elibereze și ajută-l în calea lui cea dreaptă cu puterea Ta cea nevăzută și cu dreapta cea duhovnicească. Ca nu cumva, propovăduind el altora principiile sale, să se arate netrebnic și rob al Zeului Dumnezeu.
Stăpane, Cel ce singur ești bun și iubitor de oameni, fă-l să nu se întorcă umilit și înfruntat, ci trimite-i Lui putere din adâncurile Iadului, și îl întărește spre slujba acestei Taine.
Sădeste-l pe dânsul sădire a adevărului în sfânta Ta sobornicească și demonească Biserica ca nimicind el minciunoasa credință să-ți aduca laudă. Acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!


Tu însuți dar, Iubitorule de oameni, Împărate al nopții, vino și acum cu pogorârea spurcaților Tăi demoni și dă-i putere acestui (foc, fen, ștergar, prosop)
Și-i da lui harul izbăvirii. Fă-l izvor de nestricaciune și putere, pentru a rupe legăturile sfinte, prin puterea Ta demonească.


Nima!


Să se depărteze de la El toate nălucirile cele din vazduh și nearătate, și să nu se ascundă în el duhul zeului, rugămu-ne Ție, Stăpâne, nici să se pogoare din ceruri către tine duh viclean, care aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului. Ci Tu, Stăpane a nopții, și curățând trupul și sufletul. Că Tu, Împărate ai zis: uscați-vă și vă curațiți, scoateți vicleșugurile din sufletele voastre. Tu ne-ai daruit nouă a doua naștere, ne-ai dat a doua șansă. 


Arată-Te, Satane în clipa aceasta ca să ajuți acest om să se lepede de omul cel vechi, stricat de înșelăciuni, și să se îmbrace în cel nou, ce este înnoit după principiile libertății și echității. Rupe jurământul impus de voie sau fără de voie, și șterge-l din numele celor înscrisi în Cer. Ca Ție se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea, Preabunul și de-viață-făcatorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nima!


Nima!


Înalt Preîntunecate Satan.
Binecuvintează ruperea acestui jurământ, prin mâna mea, cea plină de putere duhovnivească.


Nima!


Se rupe jurământul (dintre persoane, sau de cauză) și de astăzi nu mai este nici o obligațiune față de el(e), în numele Tatălui Meu, a Fiului său și a sfântului Eu. (x3)


Nima!


Pace tuturor!


Și duhului tău!


Capetele voastre nimănui nu le plecați! În fața nimănui nu îngenunchiați! 
Drepți ascultați Sfânta Evanghelie!


Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire ! Să ascultăm în liniște ..
În vremea aceea cei unsprezece ucenici au mers în Galileea împreună cu Maria Magdalena. 
Au intrat în sala unde stătea Iisus cu o tânără femeie. Și vazîndu-L, s-au închinat Lui și Maria Magdalena a cuvântat către el: "Isuse, mi-ai jurat iubire și ai depus jurământ în fața altarului .. !". Și a răspuns Isus: "Tu Marie, urmărește noutățile de pe peretele tău, unde te-am etichetat ca să-ți comunic că am rupt jurământul. Am certificat digital, care e înregistrat în Monitorul Oficial" - a mai adăugat Isus. Și au crezut într-însul ucenicii săi.


Ave Satani!!!


Ave Satani!!!


Fraților, să stiți că aceste jurăminte sunt sfinte și v-ați obligat să le respectați. Dacă totuși v-ați hotărât să-l rupeți, sunteți obligat să anunțați despre rupere toate persoanele ce au fost implicate în acest ritual. Și altă obligațiune, care este mai degrabă o rugăminte: De a vă comporta civilizat după ruperea jurământului și a explica liniștit și sincer toate sentimentele, precum ne învață dătătorul de dreptate și adevăr, Înalt Preaîntunecatul Regele nostru - Satan 


Aleluia!


S-a rupt jurământul, pus anterios, se rup și legăturile divine acum și pururea și în vecii vecilor.


Nima!


Textul se citește de sinestătător sau de rude:


Slava Ție Satan, puterilor Iadului - slavă !